Zamestnanci

Personálne obsadenie školy od 1.9.2019

   Zriaďovateľ:                    Mesto Jelšava

Riaditeľ ZŠ s MŠ:              Mgr. Viera Bardoňová

 

Zástupca pre 2. st. ZŠ :       Mgr. Andrea Houšková

Zástupca pre 1. st. ZŠ:        Mgr. Gabriela Lašanová

Zástupca pre MŠ:                Eva Makróciová

Výchovný poradca:            Mgr. Martina Štullerová

 

Pedagogickí zamestnanci :

O.A     trieda:     Mgr. Barbora Repáková    

O.B      trieda:     Mgr. Eva Huťanová 

I.A       trieda:     Mgr. Soňa Vojtechovská  

I.B       trieda:     Mgr. Martina Vrancová      

I.C       trieda:     Mgr. Iveta Šmidtová

II.A      trieda:     Mgr. Eva Václavíková  

II.B      trieda:    Mgr. Iveta Kováčiková

III.A    trieda:     Mgr. Miriam Pániková

III.B    trieda:     Mgr. Katarína Poliaková

IV.A     trieda:    Mgr. Beáta Vojteková

IV.B     trieda:     Mgr. Dominika Laliková

IV.C     trieda:    Viera Mrázová

V.A      trieda:     Mgr. Marian Nagypál

V.B      trieda:     Mgr. Martina Schützová

VI.A     trieda:     Mgr. Martina Hrivnáková

VI.B     trieda:      RNDr. Adela Horváthová

VI.C     trieda:      Mgr. Marek Meriač

VI.S     trieda:      Mgr. Ľubomír Kročko

VII.A    trieda:     Mgr. Michaela Kyselová

VII.B    trieda:     Mgr. Stanislava Skruteková

VII.C    trieda:      Mgr. Veronika Juhárová

VII.S    trieda:      Mgr. Eva Wilson

VIII.A   trieda:     Mgr. Martina Kolesárová

VIII.B   trieda:     Ing. Augustín Roman

IX.A     trieda:      Zuzana Michalová

IX.B     trieda:      Mgr. Marek Király

 

Bez triednictva:  Mgr. Ján Šlosárik, Mgr. Martina Štullerová, Mgr. Marta Mihalidesová,                       Mgr. Elena Belicová, Mgr. Gabriela Čellárová

ŠKD : Mgr. Emília Simanová      

Asistentky: Janka Samková, Iveta Grláková, Mgr. Anna Grigerová, Bc. Silvia Kolesárová, Mgr. Viera Palúšová, Bc. Viera Simanová

Odborní zamestnanci: Mgr. Zoja Bagácsová,

                                            Mgr. Martina Meriačová