Zelená škola

 

Čo je Zelená škola?

Zelená škola je environmentálno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.

Pri tejto zmene im napomáha metodika 7 krokov, ktorá systematicky sprevádza programom a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.

Vyjadrením ocenenia je certifikát Zelená škola a vlajka siete Eco-schools. http://www.zelenaskola.sk/

 

Kolégium Zelenej školy

Environmentálny akčný plán školy

 

Aktivity Zelenej školy:

DEŇ VODY V ZŠ S MŠ JELŠAVA

Vyhodnotenie dotazníka

Zodpovedné stravovanie v ZŠ s MŠ Jelšava

Naša prvá úroda

Deň jablka

Jašteričník

Hmyzí hotel 

Zníženie odpadu v školskej jedálni

Zdravé stravovanie

large_ruky_1.jpg

Zakladanie skalky

Výstavba jazierka

Artušov kruh

Keltský kalendár

Pečenie medovníkov

Zodpovedné stravovanie

NÁVŠTEVA  EKOFARMY  V  JELŠAVE 

DEŇ ZEME AKO MÁ BYŤ