Podnikanie v cestovnom ruchu

Naša škola je zapojená v programe   Podnikanie v cestovnom ruchu formou záujmového útvaru pod vedením  Mgr. Martiny Kolesárovej.   Žiaci si vytvorili vlastnú cestovnú kanceláriu Better Times, pomocou ktorej zorganizujú a zrealizujú rôzne podujatia, vyrobia plagáty, vytvoria dotazníky, ponesú zodpovednosť za určené úlohy a v neposlednom rade spoznajú svoj región.


    Do súťaží prinesú produkt v cestovnom ruchu a prezentujú naše mesto a región. Aktívne spolupracujú s OCVK Jelšava a pri mestských podujatiach ako Dni mesta, Kaštielne dni, Vianočné trhy ponúkajú prezentačné materiály a reprezentujú školu a mesto Jelšava.


Spoločnosť Junior Achievement Slovensko:  • Junior Achievement (JA) Slovensko poskytuje základným a stredným školám nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.

  • V školskom roku 2017/2018 malo skúsenosť s našim zážitkovým vzdelávaním 23 867 žiakov, 918 učiteľov a 827 škôl.

  • Máme viac ako 340 000 absolventov vzdelávacích programov na ZŠ, SŠ a VŠ za 26 rokov na Slovensku.

  • Do learning by doing aktivít zapájame ročne viac ako 790 odborníkov z praxe.

  • Sme súčasťou celosvetovej siete 118 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 40 európskych krajín JA Europe.

  • Už 100 rokov prinášame skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania po celom svete. 

  • Do našich programov sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.

  • V roku 1992 Tomáš Baťa inicioval príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky

      Aktivity programu Podnikanie v cestovnom ruchu:


       Deň chôdze


       Výlet na Muránsky hrad


       Naši žiaci na Starom hrade


       Úspech našich žiakov


       Úspech nášho tímu


       Poľovný zámoček


      Cena poroty pre náš tím na celoslovenskej súťaži