Dejepisná exkurzia – Múzeum praveku v Bojniciach

Dňa 09.10.2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka našej základnej školy zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu praveku v Bojniciach. Táto oblasť je považovaná za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku. Po príchode do múzea, ktoré sa nachádza vo voľnej prírode, sme vykročili do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu – po stopách neandertálskeho pračloveka, kde skutočne pred 60 000 rokmi žil a každý deň zápasil o holý život. Na mieste činu, pri travertínovej Prepoštskej jaskyni, sme videli, aké miesto si vybral pre svoj život, a prečo mu toto miesto v studenom podnebí ideálne vyhovovalo. Dozvedeli sme sa, ako prebiehal vývoj človeka a na základe čoho sa dokázal vyčleniť z ríše zvierat, čím sa praveký lovec živil, aké zvieratá lovil, prečo používal kamenné, drevené a kostené nástroje, akého veku sa dožíval, čo si obliekal… Žiaci sa na chvíľu v prezlečení prevtelili do kože neandertálskeho človeka, riešili rôzne úlohy a vykonávali šamanské rituály. Cieľom programu bolo preniesť žiakov pútavou formou do obdobia staršej doby kamennej – na chvíľu sa tak stali našimi predkami.
Po absolvovaní exkurzie sme neobišli ani obchodné centrum Európa v Banskej Bystrici, kde sme sa občerstvili, minuli vreckové a šťastní sme podvečer dorazili domov plní zážitkov.

Mgr. Martina Hrivnáková

Záložka do knihy spája školy

Aj v tomto školskom roku sa žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy: „List za listom – baví ma čítať“. Pani učiteľky sa snažili našim žiakom tému priblížiť v čo najväčšej miere, a to nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na výtvarnej výchove alebo pracovnom vyučovaní. V dnešnej dobe elektronických vymožeností už píšeme málo listov, ale niekedy práve list napísaný perom na obyčajnom papieri poteší viac ako SMS správa či e-mail.
A preto sme sa aj my so žiakmi prvého aj druhého stupňa našej školy pustili do napísania listu priateľovi na hodinách slovenského jazyka a k nemu sme na výtvarnej výchove vyrobili krásne záložky, ktoré si môžu naši kamaráti vložiť do svojej obľúbenej učebnice alebo rozprávkovej knižky, ktorú prečítali a zároveň ich zaujala.
Veríme, že sa aj našim priateľom z pridelenej partnerskej školy,ZŠ s MŠ Bánov na západnom Slovensku, záložky zapáčia a pošlú nám svoje výrobky ako odmenu za spokojnosť.
Mgr. Martina Vrancová a Mgr. Marek Király

Deň mlieka

25. september 2019 je vyhláseným Dňom mlieka. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Na našej škole si žiaci na 1. stupni pripomenuli tento deň so svojimi pani učiteľkami vo svojich triedach v čase od 23. do 27. septembra 2019. Pripomenuli si ho nielen bielymi tričkami, ktoré žiaci a učitelia zladili s farbou mlieka, ale aj zdravou desiatou. Deti si počas mliečnej desiatej, ktorú im nabalili rodičia, pomaškrtili na rôznych mliečnych výrobkoch. Mali však možnosť ochutnať aj rôzne druhy mlieka. Počas dňa však mlieko a mliečne výrobky nielen ochutnávali, ale na hodinách matematiky a slovenského jazyka riešili aj množstvo úloh, ktoré s mliekom a mliečnymi výrobkami súviseli. Počas vedomostného kvízu zodpovedali množstvo otázok. Odpovede žiaci našli v predchádzajúcej prezentácii.

Cieľom tohto „mliečneho dňa“ bolo žiakov inšpirovať k tomu, aby mali v obľube mlieko a mliečne výrobky.

Mgr. Beáta Vojteková

Deň jablka

Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia.
My, žiaci 1. stupňa, sme si tento deň uctili oslavou jablka. Deti si doma nachystali jabĺčka zo záhrady a tie potom súťažili v súťažiach o najväčšie, najčervenšie, ale aj o najmenšie jabĺčko. Nielen jabĺčka, ale aj žiaci mali možnosť zúčastniť sa rôznych zábavných súťaží, plniť rôzne „jabĺčkové“ úlohy a kvízy. Nechýbal ani výtvarný prejav detí, ale aj sladká odmena v podobe jabĺčkových dobrôt.
Deti boli jablkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

Mgr. Beáta Vojteková

Olympiáda z anglického jazyka

V mesiaci október sa žiaci našej školy zúčastnili olympiády z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií.
Prvú kategóriu tvorili žiaci V.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Mariana Milová Szendreiová. Druhé miesto obsadili traja žiaci: Martin Bartoš, Kristína Brndiarová a Jakub Hrivnák. Pre zhodný počet získaných bodov sme mali dvoch víťazov a to: Marka Baláža a Simona Bryndzáka.
Kategóriu 1A tvorili žiaci VI.A a VII.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Martina Csonková zo VII.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Katarína Remperová, rovnako zo VII.A triedy a víťazstvo získala Veronika Laliková zo VI.A triedy.
Kategóriu 1B tvorili žiaci VIII.A, VIII.B a IX.A triedy. V tejto kategórii sa na prvých troch miestach umiestnili žiaci IX.A triedy, pričom tretie miesto získala Veronika Gérecová, druhé miesto Martin Kolesár a víťazom sa stal Simon Sedlák.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!
Zuzana Michalová

Výlet na Muránsky hrad

Dňa 12.10.2019 sa niekoľko žiakov v rámci záujmového útvaru zúčastnilo exkurzie na Muránsky hrad. Trasu Javoriny – Veľká lúka – Muránsky hrad – Muráň deti zvládli bez väčších ťažkostí a z výletu si odniesli veľa pekných zážitkov. Počasie nám prialo a deti sa mohli pokochať krásnym výhľadom do okolia. Výlet nám spríjemňovala svojim odborným výkladom pracovníčka národného parku p. Ing. Jana Šmídtová, ktorej by sme chceli touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať.

Mgr. M. Kyselová, Mgr. M. Schutzová

Európsky deň jazykov

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sme oslavovali sviatok európskych jazykov. Dobrovoľníčka z Francúzka Apolline z organizácie YMCA v Jelšave na hodinách anglického jazyka prezentovala život, kultúru a tradičné jedlá z jej rodnej krajiny. Žiaci sa v angličtine pýtali na rôzne zaujímavosti, pri ktorých sa zabavili a naučili nové slová či frázy po francúzsky. Taktiež mali možnosť zažiť, že anglicky sa učia aj študenti v západnej Európe a dohovoria sa takmer na celom svete.
Mgr. Martina Kolesárová, Zuzana Michalová

Najzručnejší žiak regiónu

Dňa 11. októbra 2019 sa žiaci našej školy, Martin Fabo a Daniel Jozef Popernik, už druhýkrát zúčastnili súťaže Najzručnejší žiak základných škôl regiónu. Súťaž organizovala SOŠ Revúca a jej cieľom bolo zistiť zručnosti žiakov. Žiaci si svoje zručnosti zmerali v dvoch kategóriách, a to kategória ručné opracovanie kovov a kategória elektro. V prvej kategórii vyrábali otvárač na nákupné vozíky a v druhej kategórii blikač na bicykel. Všetci zúčastnení si so zadanými úlohami poradili skvele, chlapci našej školy obsadili 2. a 3. miesto, za čo im gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.
Štullerová Martina ZŠ Jelšava