VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – ÚPRAVA KOTOLNE A VYREGULOVANIE SÚSTAVY ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

Verejný obstarávateľ:

Základná škola s materskou školou Jelšava,

Železničná 245, 049 16 Jelšava

 

Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

 

Predmet zákazky:

„Úprava kotolne a vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia v pavilóne A na Základnej škole s materskou školou Jelšava.”
Pokračovať v čítaní „VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – ÚPRAVA KOTOLNE A VYREGULOVANIE SÚSTAVY ÚSTREDNÉHO KÚRENIA“