Mini liga vo florbale mladších žiakov

Centrum voľného času na Kollárovej ulici v Revúcej v spolupráci s Gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej usporiadalo 1. turnaj vo florbale mladších žiakov a žiačok ZŠ. Jednalo sa o prvý zo štyroch plánovaných turnajov. 8. novembra 2019 sa v telocvični GMK Revúca zišlo 6 družstiev a v nich spolu 60 hráčov ročník narodenia 2007 a mladší. Odohralo sa spolu 15 zápasov, hral každý s každým, zápas trval 2 x 6 minút.

Výsledky ZŠ s MŠ Jelšava:
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ I. B. Zocha Revúca 0:4 (0:1)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca 1:4 (1:2)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ J. A. Komenského Revúca 1:3 (0:1)
ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 0:2 (0:2)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ Sirk 0:6 (0:2)
Školu reprezentovali hráči a hráčky:
Nellis-Daniela Buchaľová
Chiara Donová
Sabína Kolesárová
Veronika Laliková
Marcela Rohárová
Marko Baláž
Filip Bábeľ
Jakub Palic
Jakub Hrivnák
Erik Leštál

Víťazom prvého turnaja sa stalo družstvo ZŠ Hviezdoslavova Revúca.

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy v našej škole sme si tradične pripomínali od pondelka 14. októbra do piatka 18.10.2019. Žiaci druhého stupňa v rámci hodín techniky a rozvíjania pracovných zručností trávili vyučovacie hodiny v priestoroch školskej záhrady a jabloňového sadu, kde zbierali jablká a následne ich spracovávali. Deti na krúžku Varíme, pečieme zase napiekli chutné jablkové záviny, piataci popadané jablká premenili na jablkovú výživu. Starší žiaci zase ponúkali jabĺčka spolužiakom počas desiatových prestávok. Šiestaci a siedmaci si vytvárali vlastné pyramídy výživy a pekné výtvarné dielka, z ktorých sme spravili nástenku vo vestibule školy.
Členovia školského parlamentu si pripravili súťaž pre všetky triedy druhého stupňa. Žiaci 9.A triedy, Letícia Ďuráková, Daniel Poperník, Svetlana Javorčíková, Diana Požgová, Simon Sedlák, vytvorili Hliadku zdravia. Táto hliadka celý týždeň denne známkovala poriadok a čistotu v jednotlivých triedach a počítala hygienické vrecúška. Prvé tri triedy s najlepšou výslednou známkou boli : na jednotku dopadla trieda 6.S, druhá bola 5.A so známkou 1,2 a tesne za nimi skončila 6.A s výslednou známkou 1,25. Ani ďalšie triedy nedopadli zle, avšak výslednú známku im ovplyvnil práve nižší počet hygienických vrecúšok. Výhercom blahoželáme.

Mgr. Stanislava Skruteková

Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 28. októbra 2019 naša škola zorganizovala podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. Výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Žiaci sa mohli zapojiť do programu, ktorý bol venovaný nášmu spisovateľovi J. G. Tajovskému. Súčasťou programu bola prezentácia o autorovi, ktorú pripravili žiačky 9. ročníka. Dozvedeli sa o literárnej tvorbe autora, s ktorou sa stretávajú aj na hodinách literatúry. Mohli si vypočuť ukážku z poviedky Prvé hodinky a naši najmenší žiaci sa zabavili pri skladaní puzzle s portrétom autora. Zábavnou formou sa prítomní oboznámili s divadelnou tvorbou, ktorá sa stala súčasťou repertoáru všetkých známych divadiel a je súčasťou ochotníckych divadelných súborov. Prednáška bola zameraná aj na tému dedinského človeka, ktorý sa stal vďačným objektom autorovej tvorby. Žiakom sa prednáška páčila a mohli získať aj mnoho nových informácií o autorovi, ktoré využijú na vyučovaní.

Mgr. Király, Mgr. Vrancová

Dejepisná exkurzia – Múzeum praveku v Bojniciach

Dňa 09.10.2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka našej základnej školy zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu praveku v Bojniciach. Táto oblasť je považovaná za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku. Po príchode do múzea, ktoré sa nachádza vo voľnej prírode, sme vykročili do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu – po stopách neandertálskeho pračloveka, kde skutočne pred 60 000 rokmi žil a každý deň zápasil o holý život. Na mieste činu, pri travertínovej Prepoštskej jaskyni, sme videli, aké miesto si vybral pre svoj život, a prečo mu toto miesto v studenom podnebí ideálne vyhovovalo. Dozvedeli sme sa, ako prebiehal vývoj človeka a na základe čoho sa dokázal vyčleniť z ríše zvierat, čím sa praveký lovec živil, aké zvieratá lovil, prečo používal kamenné, drevené a kostené nástroje, akého veku sa dožíval, čo si obliekal… Žiaci sa na chvíľu v prezlečení prevtelili do kože neandertálskeho človeka, riešili rôzne úlohy a vykonávali šamanské rituály. Cieľom programu bolo preniesť žiakov pútavou formou do obdobia staršej doby kamennej – na chvíľu sa tak stali našimi predkami.
Po absolvovaní exkurzie sme neobišli ani obchodné centrum Európa v Banskej Bystrici, kde sme sa občerstvili, minuli vreckové a šťastní sme podvečer dorazili domov plní zážitkov.

Mgr. Martina Hrivnáková

Záložka do knihy spája školy

Aj v tomto školskom roku sa žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy: „List za listom – baví ma čítať“. Pani učiteľky sa snažili našim žiakom tému priblížiť v čo najväčšej miere, a to nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na výtvarnej výchove alebo pracovnom vyučovaní. V dnešnej dobe elektronických vymožeností už píšeme málo listov, ale niekedy práve list napísaný perom na obyčajnom papieri poteší viac ako SMS správa či e-mail.
A preto sme sa aj my so žiakmi prvého aj druhého stupňa našej školy pustili do napísania listu priateľovi na hodinách slovenského jazyka a k nemu sme na výtvarnej výchove vyrobili krásne záložky, ktoré si môžu naši kamaráti vložiť do svojej obľúbenej učebnice alebo rozprávkovej knižky, ktorú prečítali a zároveň ich zaujala.
Veríme, že sa aj našim priateľom z pridelenej partnerskej školy,ZŠ s MŠ Bánov na západnom Slovensku, záložky zapáčia a pošlú nám svoje výrobky ako odmenu za spokojnosť.
Mgr. Martina Vrancová a Mgr. Marek Király

Deň mlieka

25. september 2019 je vyhláseným Dňom mlieka. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Na našej škole si žiaci na 1. stupni pripomenuli tento deň so svojimi pani učiteľkami vo svojich triedach v čase od 23. do 27. septembra 2019. Pripomenuli si ho nielen bielymi tričkami, ktoré žiaci a učitelia zladili s farbou mlieka, ale aj zdravou desiatou. Deti si počas mliečnej desiatej, ktorú im nabalili rodičia, pomaškrtili na rôznych mliečnych výrobkoch. Mali však možnosť ochutnať aj rôzne druhy mlieka. Počas dňa však mlieko a mliečne výrobky nielen ochutnávali, ale na hodinách matematiky a slovenského jazyka riešili aj množstvo úloh, ktoré s mliekom a mliečnymi výrobkami súviseli. Počas vedomostného kvízu zodpovedali množstvo otázok. Odpovede žiaci našli v predchádzajúcej prezentácii.

Cieľom tohto „mliečneho dňa“ bolo žiakov inšpirovať k tomu, aby mali v obľube mlieko a mliečne výrobky.

Mgr. Beáta Vojteková

Deň jablka

Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia.
My, žiaci 1. stupňa, sme si tento deň uctili oslavou jablka. Deti si doma nachystali jabĺčka zo záhrady a tie potom súťažili v súťažiach o najväčšie, najčervenšie, ale aj o najmenšie jabĺčko. Nielen jabĺčka, ale aj žiaci mali možnosť zúčastniť sa rôznych zábavných súťaží, plniť rôzne „jabĺčkové“ úlohy a kvízy. Nechýbal ani výtvarný prejav detí, ale aj sladká odmena v podobe jabĺčkových dobrôt.
Deti boli jablkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

Mgr. Beáta Vojteková

Olympiáda z anglického jazyka

V mesiaci október sa žiaci našej školy zúčastnili olympiády z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií.
Prvú kategóriu tvorili žiaci V.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Mariana Milová Szendreiová. Druhé miesto obsadili traja žiaci: Martin Bartoš, Kristína Brndiarová a Jakub Hrivnák. Pre zhodný počet získaných bodov sme mali dvoch víťazov a to: Marka Baláža a Simona Bryndzáka.
Kategóriu 1A tvorili žiaci VI.A a VII.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Martina Csonková zo VII.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Katarína Remperová, rovnako zo VII.A triedy a víťazstvo získala Veronika Laliková zo VI.A triedy.
Kategóriu 1B tvorili žiaci VIII.A, VIII.B a IX.A triedy. V tejto kategórii sa na prvých troch miestach umiestnili žiaci IX.A triedy, pričom tretie miesto získala Veronika Gérecová, druhé miesto Martin Kolesár a víťazom sa stal Simon Sedlák.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!
Zuzana Michalová

Výlet na Muránsky hrad

Dňa 12.10.2019 sa niekoľko žiakov v rámci záujmového útvaru zúčastnilo exkurzie na Muránsky hrad. Trasu Javoriny – Veľká lúka – Muránsky hrad – Muráň deti zvládli bez väčších ťažkostí a z výletu si odniesli veľa pekných zážitkov. Počasie nám prialo a deti sa mohli pokochať krásnym výhľadom do okolia. Výlet nám spríjemňovala svojim odborným výkladom pracovníčka národného parku p. Ing. Jana Šmídtová, ktorej by sme chceli touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať.

Mgr. M. Kyselová, Mgr. M. Schutzová