Vidíme lepší svet

V dňoch 16. a 17. decembra 2019 sa vybraní žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili Tvorivých dielní „Vidíme lepší svet“.
Žiaci sa počas dvoch dní dozvedeli veľa o histórii a kultúre Rómov, ktoré im sprostredkovali Ing. Patrik Palevič, BCTC, certifikovaný kouč, Petra Palevičová, herečka TV JOJ a filantropka pracujúca s Rómami a MVDr. Eduard Mamczák, trenér životného štýlu. Športové činnosti viedol Mgr. Dávid Šestina, telovýchovný pedagóg.
Po skončení dvojdňového podujatia si žiaci odnášali množstvo zážitkov a nových informácií, ktoré im pomôžu uplatňovať svoju etnickú identitu v ďalšom živote.

Mgr. K. Poliaková