Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej školskej jedálne

Základná škola s materskou školou Jelšava privítala svojich žiakov a zamestnancov v novom kalendárnom roku 2020 zrekonštruovanou školskou jedálňou. Dňa 8. 1. 2020 bola jedáleň slávnostne odovzdaná do užívania vedením školy. Na túto chvíľu sa všetci žiaci a zamestnanci veľmi tešili, pretože ich privítala školská kuchyňa s novým vybavením a zrekonštruovanými priestormi. Projekt na rekonštrukciu mal názov Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ s MŠ Jelšava a bol financovaný z regionálneho príspevku Úradu vlády Slovenskej republiky.
Pozvanie na slávnostné otvorenie prijali: MVDr. Milan Kolesár- primátor mesta Jelšava, Ing. Peter Balog- prednosta okresného úradu Revúca, Ing. Lucia Búšová- riaditeľka ÚPSVaR Revúca a poslanci mesta Jelšava. Všetci prítomní ocenili prínos novej jedálne pre všetkých stravníkov, či už žiakov alebo zamestnancov školy. Nová školská jedáleň môže v súčasnosti poskytnúť svoje služby stravníkom na vysokej úrovni a v oveľa vyššej kvalite.
Poďakovanie patrí zriaďovateľovi, vedeniu školy a všetkým, ktorí sa pričinili o rekonštrukciu školskej jedálne.

Mgr. Király