Oznam

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jelšava oznamuje rodičom a žiakom,
že od 08.01.2020 bude spustená prevádzka školskej jedálne. Opäť budú poskytované teplé obedy.