Vianočná besiedka

Dňa 18. 12. 2019 sme si spríjemnili deň Vianočnou besiedkou, ktorá predstavuje slávnostné ukončenie kalendárneho roka. Žiaci prvého a druhého stupňa si pripravili rôznorodé vystúpenia.
Ako prví vystupovali žiaci prvého stupňa. Druhý blok otvorili žiaci zo Základnej umeleckej školy z Revúcej, z elokovanej triedy pani učiteľky Bednarčíkovej z Jelšavy.
Nasledovali vystúpenia tried druhého stupňa. Program bol pestrý, žiaci si pripravili nielen piesne, ale aj tance či scénky. Nechýbalo dokonca ani divadielko, ktoré bolo odmenené veľkým potleskom.
Na záver zaspievali naši najstarší žiaci Tichú noc. K ich spevu sa pridalo aj publikum.
Všetkým účinkujúcim, učiteľom, ktorí pomáhali s jednotlivými vystúpeniami, ale aj moderátorom programu z IX. A, ďakujeme.

Zuzana Michalová