Spoločne za vysnívanou budúcnosťou

V takomto duchu sa niesla hlavná myšlienka projektu s názvom MOJA CESTA, do ktorého boli prioritne zapojení žiaci druhého stupňa Základnej školy s materskou školou Jelšava. Projekt bol zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov i osobný rozvoj. Formou motivačných cvičení, realizovaných pod vedením školskej psychologičky a sociálnej pedagogičky, mali žiaci možnosť osvojiť si nové poznatky týkajúce sa osobného rozvoja, motivácie a cieľov. Formou skupinových stretnutí sa žiaci učili spolupracovať a samostatnou prácou i viesť samých seba. Nazreli hlbšie do svojho vnútra, aby spoznali seba i svoje schopnosti. Výsledkom ich snaženia je vlastná motivačná kniha s názvom Moja cesta, do ktorej vložili svoje vedomosti, myšlienky i pocity a vytvorili tak krásnu prezentáciu svojej práce.

Mgr. Meriačová