Pytagoriáda

Ako tradične, aj tento školský rok sme usporiadali školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorá sa konala 10. decembra 2019. Tohtoročného 41. ročníka sa spolu zúčastnilo18 žiakov 3. až 8. ročníka. Riešili netradičné úlohy, z ktorých mnohé si vyžadovali nielen bežné matematické vedomosti, ale aj dôvtip a logiku. Súťažiaci nemohli používať kalkulačky a úspešnými riešiteľmi sa mohli sťať iba tí, ktorí mali vyriešených najmenej 10 úloh z 15 zadaných. Zaujímavosťou tejto súťaže je fakt, že za skoršie vyriešenie úloh získavajú úspešní riešitelia ďalšie body, a to za každé 4 minúty usporeného času z hodinovej dotácie 1 bod.
Najúspešnejší riešitelia školského kola sú:
Justin Jobbágy z III.A triedy , ktorý získal 11 bodov a 9 bodov za čas – spolu 20 bodov;
Nela Nikitinská zo IV.A triedy dosiahla 19 bodov, z toho 7 za čas, teda vyriešila správne 12 úloh;
a Jakub Hrivnák z V.A triedy s 11 vyriešenými úlohami a 6 bodmi za čas, čo dáva súčet 17 bodov.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme im do budúcnosti veľa úspechov, najmä na nasledujúcom okresnom kole Pytagoriády.

RNDr. Adela Horváthová a členovia PK z MAT