Oznam

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Jelšave oznamuje, že v dňoch 19. a 20. decembra 2019 bude žiakom základnej školy poskytnuté riaditeľské voľno podľa paragrafu 150 ods. 5. Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní z organizačno-prevádzkových dôvodov.

Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách dňa 8.1.2020 (streda).