Vianočná besiedka

Dňa 18. 12. 2019 sme si spríjemnili deň Vianočnou besiedkou, ktorá predstavuje slávnostné ukončenie kalendárneho roka. Žiaci prvého a druhého stupňa si pripravili rôznorodé vystúpenia.
Ako prví vystupovali žiaci prvého stupňa. Druhý blok otvorili žiaci zo Základnej umeleckej školy z Revúcej, z elokovanej triedy pani učiteľky Bednarčíkovej z Jelšavy.
Nasledovali vystúpenia tried druhého stupňa. Program bol pestrý, žiaci si pripravili nielen piesne, ale aj tance či scénky. Nechýbalo dokonca ani divadielko, ktoré bolo odmenené veľkým potleskom.
Na záver zaspievali naši najstarší žiaci Tichú noc. K ich spevu sa pridalo aj publikum.
Všetkým účinkujúcim, učiteľom, ktorí pomáhali s jednotlivými vystúpeniami, ale aj moderátorom programu z IX. A, ďakujeme.

Zuzana Michalová

Šaliansky Maťko – 2. stupeň

Dňa 16.12.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Táto súťaž v prednese slovenskej povesti sa koná každý rok a súťažiaci si merajú svoje jazyky v prednese jednej slovenskej povesti v rozsahu najviac 6 minút.
Aj tento rok žiaci súťažili rozdelení do kategórií podľa ročníkov. V II. kategórii 1. miesto získal Jakubko Hrivnák z V.A triedy, 2. miesto Ninka Palicová zo IV.A triedy a 3. miesto Kristínka Brndiarová z V.A triedy. V III. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Barborka Mušuková zo VII.B triedy, 2. miesto Katarína Remperová zo VII.A triedy a 3. miesto si odniesol Filipko Bábeľ zo VI.A triedy.
Všetkým súťažiacim gratulujeme, výhercom 1. miest držíme palce v okresnom kole spomínanej súťaže.

Mgr. Martina Štullerová

Spoločne za vysnívanou budúcnosťou

V takomto duchu sa niesla hlavná myšlienka projektu s názvom MOJA CESTA, do ktorého boli prioritne zapojení žiaci druhého stupňa Základnej školy s materskou školou Jelšava. Projekt bol zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov i osobný rozvoj. Formou motivačných cvičení, realizovaných pod vedením školskej psychologičky a sociálnej pedagogičky, mali žiaci možnosť osvojiť si nové poznatky týkajúce sa osobného rozvoja, motivácie a cieľov. Formou skupinových stretnutí sa žiaci učili spolupracovať a samostatnou prácou i viesť samých seba. Nazreli hlbšie do svojho vnútra, aby spoznali seba i svoje schopnosti. Výsledkom ich snaženia je vlastná motivačná kniha s názvom Moja cesta, do ktorej vložili svoje vedomosti, myšlienky i pocity a vytvorili tak krásnu prezentáciu svojej práce.

Mgr. Meriačová

Zvyky na Luciu – vyháňanie zlých síl

Tradične sme dnes na našej škole vymietli všetko zlé. Dievčatá – Lucky: Viktória Ondríková, Laura Žigová, Timea Súkeníčková, Marcela Rohárová, Simona Rusnáková, Darina Ferencová, Miriam Brindzáková a Skarleta Čipkéšová sa snažili poriadne vyčistiť všetky kúty školy od tried, cez telocvične až po zborovňu. Podľa starej tradície boli Lucie oblečené v bielom, na tvári mali biely závoj. V jednej ruke mali kôš so sladkosťami a v druhej metličku z peria. Symbolicky vymetali z domov, dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Dúfame, že touto tradíciou udržíme všetko zlé čo najďalej od nás.

Mgr. Skruteková S.

Oznam

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Jelšave oznamuje, že v dňoch 19. a 20. decembra 2019 bude žiakom základnej školy poskytnuté riaditeľské voľno podľa paragrafu 150 ods. 5. Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní z organizačno-prevádzkových dôvodov.

Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách dňa 8.1.2020 (streda).

Pytagoriáda

Ako tradične, aj tento školský rok sme usporiadali školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorá sa konala 10. decembra 2019. Tohtoročného 41. ročníka sa spolu zúčastnilo18 žiakov 3. až 8. ročníka. Riešili netradičné úlohy, z ktorých mnohé si vyžadovali nielen bežné matematické vedomosti, ale aj dôvtip a logiku. Súťažiaci nemohli používať kalkulačky a úspešnými riešiteľmi sa mohli sťať iba tí, ktorí mali vyriešených najmenej 10 úloh z 15 zadaných. Zaujímavosťou tejto súťaže je fakt, že za skoršie vyriešenie úloh získavajú úspešní riešitelia ďalšie body, a to za každé 4 minúty usporeného času z hodinovej dotácie 1 bod.
Najúspešnejší riešitelia školského kola sú:
Justin Jobbágy z III.A triedy , ktorý získal 11 bodov a 9 bodov za čas – spolu 20 bodov;
Nela Nikitinská zo IV.A triedy dosiahla 19 bodov, z toho 7 za čas, teda vyriešila správne 12 úloh;
a Jakub Hrivnák z V.A triedy s 11 vyriešenými úlohami a 6 bodmi za čas, čo dáva súčet 17 bodov.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme im do budúcnosti veľa úspechov, najmä na nasledujúcom okresnom kole Pytagoriády.

RNDr. Adela Horváthová a členovia PK z MAT

A už sme prváci …

Takto si povedali všetci prváci v jedno utorkové novembrové popoludnie. So svojimi aktovkami prešli školskou bránou a všetkým ukázali, čo všetko sa už v škole naučili a ako z malých škôlkarov vyrástli šikovní žiaci našej školy. Dňa 3.11.2019 sa v priestoroch našej školy ozýval detský spev a smiech. Dôvodom bolo Slávnostné pasovanie prvákov. Žiaci I.A , I.B. a I.C. triedy ako „usilovné včielky“ spoločne s kráľovnou navštívili krajiny s názvom Čítankovo, Počtárikovo, Prvoukovo a Športovkovo.
Ukázali, že s písmenkami, číslami a ročnými obdobiami sú už dobrí kamaráti. Počas pasovania predviedli, akí sú zdatní pri prekonávaní prekážok a poznajú aj čarovné slovíčka – prosím, ďakujem, prepáč…, ktoré si už navždy zapísali do svojich srdiečok. Po splnení všetkých úloh ich kráľovná rozprávkovou ceruzkou pasovala za riadnych školákov Základnej školy s materskou školou v Jelšave.
Prváčikom želáme, aby sa ich všetky túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej dobre cítili a aby okrem spoznávania nových vedomostí zažili i veľa radosti z učenia a objavovania nového. Želáme im veľa úspechov vo vzdelávaní a veľa skvelých kamarátov.
Vitajte, naši najmladší, vo svete veľkých školákov.

Mgr. Dominika Laliková, Viera Mrázová

Šaliansky Maťko

Dňa 11. decembra 2019 si žiaci druhého a tretieho ročníka ZŠ s MŠ Jelšava zmerali sily v prednese slovenských povestí, súťaži nazývanej Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Hlavnou podstatou 27. ročníka tejto súťaže bolo rozvíjať, prehlbovať a upevňovať zručnosti žiakov v umeleckom prednese, vytvárať trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti a posilňovať záujem žiakov o literatúru a národnú kultúru.
Porota, ktorá hodnotila umelecký prednes slovenskej povesti, mala mimoriadne ťažké rozhodovanie, pretože všetci žiaci boli veľmi dobre pripravení a prednes ich povestí bol na veľmi vysokej úrovni.
Víťazmi súťaže sa stali:
1.miesto: Maťko Gažúr III. A
2. miesto: Riško Gono III. A
3. miesto: Lenka Adamová II.A

Oceneným žiakom blahoželáme a víťazovi prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole v Revúcej.
Mgr. Martina Vrancová

Ondrejovský jarmok

Koniec mesiaca november tradične patrí Ondrejovskému jarmoku, ktorý sa tento rok konal v sobotu na Ondreja v poobedňajších hodinách pred Mestským múzeom v Jelšave. Pozvanie do stánku prijala aj naša základná škola, ktorá tu ponúkala rôzne dobroty, či už sladké medovníčky, bryndovo-syrové koláčiky, alebo aj vlastnoručne ušité plátenné vrecúška naplnené levanduľou či keramické výrobky šikovných žiakov, ktoré vyrobili pod vedením pani učiteľky Evky Wilson.
Keďže sa vonku poriadne ochladilo, našim horúcim lákadlom bol vlastnoručne pripravený nealkoholický punč, ktorý sa veru rýchlo míňal. Čo nás milo potešilo, bola pani riaditeľka s pani zástupkyňou našej školy, ktoré sa nielen prišli na nás pozrieť, ale nám aj s radosťou pomohli najmä pri príprave a nalievaní teplého punču. Tento rok sme zaviedli aj novinku – čapovanie do porcelánových hrnčekov. Ľuďom sa to páčilo a mnohí uprednostnili práve tento hrnček pred plastovým pohárom.
Na jarmoku sa zároveň konala súťaž o najkrajšie strašidielko, preto stolík so súťažiacimi dielkami bol plný, aj tých našich. Žiakom IX. B triedy sa podarilo získať 2. miesto s figúrkami manželov a piatakom pekné 4. miesto. Dielka vznikli pod vedením pani učiteliek Martiny Schützovej a Gabiky Čellárovej.
Najcennejším platidlom pre nás bol spokojný úsmev od kupujúcich, či už rodičov, učiteľov alebo len náhodných okoloidúcich. Poďakovanie patrí aj našim milým pani asistentkám Ivetke Grlákovej a Janke Samkovej za usilovnú prácu v stánku.

Mgr. Stanislava Skruteková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA