Zbierka Hodina deťom

Vo štvrtok 14. novembra sa naša základná škola zapojila do každoročnej pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Jedná sa o celoročnú zbierku na podporu jedinečných projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Funguje už nepretržite 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom.
Inak to nebolo ani v našom meste. Štyri dobrovoľnícke tímy zložené z našich deviatakov zbierali finančné príspevky na dobrú vec. Spoznať ste ich mohli podľa žltých pokladničiek, na ktorých bol zobrazený i maskot Hodiny deťom – Hugo. Ten sa usmieval aj zo žltých odznakov a nálepiek, ktoré získali všetci darcovia, ktorí prispeli hotovosťou do zbierky v uliciach.
Cestou do práce, za oddychom, či povinnosťami, tak mohol každý človek, ktorý takýto tím stretol, veľmi jednoducho prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky.
Za finančné príspevky v mene Hodiny deťom úprimne ďakujeme.

Mgr. Martina Hrivnáková