Recitačná súťaž v anglickom jazyku

Dňa 21. 11. 2019 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. 25 žiakov z druhého stupňa si vybrali poéziu alebo prózu a svoje príspevky predniesli porote zloženej z troch porotkýň. P. uč. Kolesárová a Michalová si prizvali dobrovoľníčku Apolline z YMCA centra, ktorá im pomohla spravodlivo rozhodnúť o umiestnení žiakov. Každoročne nás teší veľký záujem žiakov o súťaž a víťazov sme vybrali nasledovne:

V II. kategórii – poézia a próza:

1. Jakub Hrivnák V.A

2. Sabína Kolesárová VI.A a Natálie Ďorďová VIII.A

3. Laura Žigová VI.A a Martin Bartoš V.A

Najúspešnejší žiaci sa zúčastnia krajského semifinále v Banskej Bystrici. Všetkým víťazom, ale aj účastníkom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v jazykových súťažiach.

Mgr. Martina Kolesárová