Prírodovedno – divadelná exkurzia v Košiciach

Ráno 15.11.2019 bol pred našou školou čulý ruch. To sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka chystali na prírodovedno-divadelnú exkurziu do Košíc. Nedočkaví a plní optimizmu nastúpili do autobusu a vyrazili na cestu.
Ako prvé navštívili divadelné predstavenie Čert a Káča. Šikovní bábkoherci prostredníctvom bábok – marionet – zoznámili deti s hádavou a papuľnatou Káčou, ktorá by sa iba zabávala a najradšej zo všetkého stále tancovala, prefíkanými čertmi, ale aj so šikovným a pracovitým valachom Miškom a jeho ovečkami. Deti upútala nielen divadelná hra, ale aj samotné plošné bábky.
Po divadelnom predstavení sme sa vybrali na prehliadku historického centra Košíc. Spočiatku nám počasie neprialo, a tak sme si dominantu námestia – Dóm sv. Alžbety a Urbanovu vežu, prezerali spod dáždnikov a pršiplášťov. Počas krátkej zastávky v cukrárni Aida, kde sme sa posilnili sladkou dobrotou, sa však počasie umúdrilo a my sme mohli pokračovať v prehliadke. Očarila nás nielen budova divadla, ale aj kovová zvonkohra. Na pamiatku sme si zakúpili rôzne suveníry z tohto, ako sme sa na hodinách vlastivedy dozvedeli, druhého najväčšieho mesta na Slovensku.
Ako posledné sme navštívili planetárium, ktoré sídli v CVČ Domino. Štvrtáci si zopakovali vedomosti získané na hodinách prírodovedy a nielen oni, ale aj ich mladší spolužiaci sa dozvedeli, čo sa stalo s planétou Pluto, čo je to skleníkový efekt, ale aj to, ako rozpoznať na oblohe najznámejšie súhvezdia a ako v pozorovaní súhvezdí pokračovať aj po odchode z planetária.
Cestu späť sme si spríjemnili spevom a už teraz sa tešíme na ďalšie nové zážitky.
Mgr. Beáta Vojteková

????????????????

????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????