Halloween 2019

Koncom októbra sa na našej škole uskutočnilo Halloweenske súťažné popoludnie, ktorého sa zúčastnili rôzne malé strašidielka. Bolo ich neúrekom, preto ich pani učiteľky „striguľky“ rozdelili do šiestich družstiev. Každé družstvo si v prvej súťažnej disciplíne zistilo svoj názov, tentokrát to boli mená Disney príšerok. Svoju kreativitu si vyskúšali poskladaním nových príšerok z farebného papiera. O najpresnejšiu mušku súťažili kŕmením ducha loptičkami. Obratnosť ukázali prenášaním obrích očí na lyžičke a tekvičky kŕmili dlhánskymi špagetami. O najrýchlejšieho skokana súťažili v skokoch vo vreci a svoju odvahu ukázali lovením rôznych chrobáčikov. Pred každou úlohou prechádzali strašidielka rôznymi prekážkami. Čakali ich veľké stopy Yetiho, preliezali cez ústa zlostnej strigy, na pltiach sa plavili cez žeravú rieku a prechádzali cez úzky, nebezpečný most.
Všetky družstvá boli v súťažiach úspešné. Malé strašidielka boli veľmi šikovné, rýchle a nebojácne, a preto každé dostalo sladkú odmenu. Na záver súťažného popoludnia sme si všetci spoločne zatancovali.
Mgr. Emília Simanová

vychovávateľka ŠKD