Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy v našej škole sme si tradične pripomínali od pondelka 14. októbra do piatka 18.10.2019. Žiaci druhého stupňa v rámci hodín techniky a rozvíjania pracovných zručností trávili vyučovacie hodiny v priestoroch školskej záhrady a jabloňového sadu, kde zbierali jablká a následne ich spracovávali. Deti na krúžku Varíme, pečieme zase napiekli chutné jablkové záviny, piataci popadané jablká premenili na jablkovú výživu. Starší žiaci zase ponúkali jabĺčka spolužiakom počas desiatových prestávok. Šiestaci a siedmaci si vytvárali vlastné pyramídy výživy a pekné výtvarné dielka, z ktorých sme spravili nástenku vo vestibule školy.
Členovia školského parlamentu si pripravili súťaž pre všetky triedy druhého stupňa. Žiaci 9.A triedy, Letícia Ďuráková, Daniel Poperník, Svetlana Javorčíková, Diana Požgová, Simon Sedlák, vytvorili Hliadku zdravia. Táto hliadka celý týždeň denne známkovala poriadok a čistotu v jednotlivých triedach a počítala hygienické vrecúška. Prvé tri triedy s najlepšou výslednou známkou boli : na jednotku dopadla trieda 6.S, druhá bola 5.A so známkou 1,2 a tesne za nimi skončila 6.A s výslednou známkou 1,25. Ani ďalšie triedy nedopadli zle, avšak výslednú známku im ovplyvnil práve nižší počet hygienických vrecúšok. Výhercom blahoželáme.

Mgr. Stanislava Skruteková