Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 28. októbra 2019 naša škola zorganizovala podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. Výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Žiaci sa mohli zapojiť do programu, ktorý bol venovaný nášmu spisovateľovi J. G. Tajovskému. Súčasťou programu bola prezentácia o autorovi, ktorú pripravili žiačky 9. ročníka. Dozvedeli sa o literárnej tvorbe autora, s ktorou sa stretávajú aj na hodinách literatúry. Mohli si vypočuť ukážku z poviedky Prvé hodinky a naši najmenší žiaci sa zabavili pri skladaní puzzle s portrétom autora. Zábavnou formou sa prítomní oboznámili s divadelnou tvorbou, ktorá sa stala súčasťou repertoáru všetkých známych divadiel a je súčasťou ochotníckych divadelných súborov. Prednáška bola zameraná aj na tému dedinského človeka, ktorý sa stal vďačným objektom autorovej tvorby. Žiakom sa prednáška páčila a mohli získať aj mnoho nových informácií o autorovi, ktoré využijú na vyučovaní.

Mgr. Király, Mgr. Vrancová