Mini liga vo florbale mladších žiakov

Centrum voľného času na Kollárovej ulici v Revúcej v spolupráci s Gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej usporiadalo 1. turnaj vo florbale mladších žiakov a žiačok ZŠ. Jednalo sa o prvý zo štyroch plánovaných turnajov. 8. novembra 2019 sa v telocvični GMK Revúca zišlo 6 družstiev a v nich spolu 60 hráčov ročník narodenia 2007 a mladší. Odohralo sa spolu 15 zápasov, hral každý s každým, zápas trval 2 x 6 minút.

Výsledky ZŠ s MŠ Jelšava:
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ I. B. Zocha Revúca 0:4 (0:1)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca 1:4 (1:2)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ J. A. Komenského Revúca 1:3 (0:1)
ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 0:2 (0:2)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ Sirk 0:6 (0:2)
Školu reprezentovali hráči a hráčky:
Nellis-Daniela Buchaľová
Chiara Donová
Sabína Kolesárová
Veronika Laliková
Marcela Rohárová
Marko Baláž
Filip Bábeľ
Jakub Palic
Jakub Hrivnák
Erik Leštál

Víťazom prvého turnaja sa stalo družstvo ZŠ Hviezdoslavova Revúca.

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy v našej škole sme si tradične pripomínali od pondelka 14. októbra do piatka 18.10.2019. Žiaci druhého stupňa v rámci hodín techniky a rozvíjania pracovných zručností trávili vyučovacie hodiny v priestoroch školskej záhrady a jabloňového sadu, kde zbierali jablká a následne ich spracovávali. Deti na krúžku Varíme, pečieme zase napiekli chutné jablkové záviny, piataci popadané jablká premenili na jablkovú výživu. Starší žiaci zase ponúkali jabĺčka spolužiakom počas desiatových prestávok. Šiestaci a siedmaci si vytvárali vlastné pyramídy výživy a pekné výtvarné dielka, z ktorých sme spravili nástenku vo vestibule školy.
Členovia školského parlamentu si pripravili súťaž pre všetky triedy druhého stupňa. Žiaci 9.A triedy, Letícia Ďuráková, Daniel Poperník, Svetlana Javorčíková, Diana Požgová, Simon Sedlák, vytvorili Hliadku zdravia. Táto hliadka celý týždeň denne známkovala poriadok a čistotu v jednotlivých triedach a počítala hygienické vrecúška. Prvé tri triedy s najlepšou výslednou známkou boli : na jednotku dopadla trieda 6.S, druhá bola 5.A so známkou 1,2 a tesne za nimi skončila 6.A s výslednou známkou 1,25. Ani ďalšie triedy nedopadli zle, avšak výslednú známku im ovplyvnil práve nižší počet hygienických vrecúšok. Výhercom blahoželáme.

Mgr. Stanislava Skruteková

Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 28. októbra 2019 naša škola zorganizovala podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. Výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Žiaci sa mohli zapojiť do programu, ktorý bol venovaný nášmu spisovateľovi J. G. Tajovskému. Súčasťou programu bola prezentácia o autorovi, ktorú pripravili žiačky 9. ročníka. Dozvedeli sa o literárnej tvorbe autora, s ktorou sa stretávajú aj na hodinách literatúry. Mohli si vypočuť ukážku z poviedky Prvé hodinky a naši najmenší žiaci sa zabavili pri skladaní puzzle s portrétom autora. Zábavnou formou sa prítomní oboznámili s divadelnou tvorbou, ktorá sa stala súčasťou repertoáru všetkých známych divadiel a je súčasťou ochotníckych divadelných súborov. Prednáška bola zameraná aj na tému dedinského človeka, ktorý sa stal vďačným objektom autorovej tvorby. Žiakom sa prednáška páčila a mohli získať aj mnoho nových informácií o autorovi, ktoré využijú na vyučovaní.

Mgr. Király, Mgr. Vrancová