Záložka do knihy spája školy

Aj v tomto školskom roku sa žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy: „List za listom – baví ma čítať“. Pani učiteľky sa snažili našim žiakom tému priblížiť v čo najväčšej miere, a to nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na výtvarnej výchove alebo pracovnom vyučovaní. V dnešnej dobe elektronických vymožeností už píšeme málo listov, ale niekedy práve list napísaný perom na obyčajnom papieri poteší viac ako SMS správa či e-mail.
A preto sme sa aj my so žiakmi prvého aj druhého stupňa našej školy pustili do napísania listu priateľovi na hodinách slovenského jazyka a k nemu sme na výtvarnej výchove vyrobili krásne záložky, ktoré si môžu naši kamaráti vložiť do svojej obľúbenej učebnice alebo rozprávkovej knižky, ktorú prečítali a zároveň ich zaujala.
Veríme, že sa aj našim priateľom z pridelenej partnerskej školy,ZŠ s MŠ Bánov na západnom Slovensku, záložky zapáčia a pošlú nám svoje výrobky ako odmenu za spokojnosť.
Mgr. Martina Vrancová a Mgr. Marek Király