Deň mlieka

25. september 2019 je vyhláseným Dňom mlieka. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Na našej škole si žiaci na 1. stupni pripomenuli tento deň so svojimi pani učiteľkami vo svojich triedach v čase od 23. do 27. septembra 2019. Pripomenuli si ho nielen bielymi tričkami, ktoré žiaci a učitelia zladili s farbou mlieka, ale aj zdravou desiatou. Deti si počas mliečnej desiatej, ktorú im nabalili rodičia, pomaškrtili na rôznych mliečnych výrobkoch. Mali však možnosť ochutnať aj rôzne druhy mlieka. Počas dňa však mlieko a mliečne výrobky nielen ochutnávali, ale na hodinách matematiky a slovenského jazyka riešili aj množstvo úloh, ktoré s mliekom a mliečnymi výrobkami súviseli. Počas vedomostného kvízu zodpovedali množstvo otázok. Odpovede žiaci našli v predchádzajúcej prezentácii.

Cieľom tohto „mliečneho dňa“ bolo žiakov inšpirovať k tomu, aby mali v obľube mlieko a mliečne výrobky.

Mgr. Beáta Vojteková