Záložka do knihy spája školy

Aj v tomto školskom roku sa žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy: „List za listom – baví ma čítať“. Pani učiteľky sa snažili našim žiakom tému priblížiť v čo najväčšej miere, a to nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na výtvarnej výchove alebo pracovnom vyučovaní. V dnešnej dobe elektronických vymožeností už píšeme málo listov, ale niekedy práve list napísaný perom na obyčajnom papieri poteší viac ako SMS správa či e-mail.
A preto sme sa aj my so žiakmi prvého aj druhého stupňa našej školy pustili do napísania listu priateľovi na hodinách slovenského jazyka a k nemu sme na výtvarnej výchove vyrobili krásne záložky, ktoré si môžu naši kamaráti vložiť do svojej obľúbenej učebnice alebo rozprávkovej knižky, ktorú prečítali a zároveň ich zaujala.
Veríme, že sa aj našim priateľom z pridelenej partnerskej školy,ZŠ s MŠ Bánov na západnom Slovensku, záložky zapáčia a pošlú nám svoje výrobky ako odmenu za spokojnosť.
Mgr. Martina Vrancová a Mgr. Marek Király

Deň mlieka

25. september 2019 je vyhláseným Dňom mlieka. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Na našej škole si žiaci na 1. stupni pripomenuli tento deň so svojimi pani učiteľkami vo svojich triedach v čase od 23. do 27. septembra 2019. Pripomenuli si ho nielen bielymi tričkami, ktoré žiaci a učitelia zladili s farbou mlieka, ale aj zdravou desiatou. Deti si počas mliečnej desiatej, ktorú im nabalili rodičia, pomaškrtili na rôznych mliečnych výrobkoch. Mali však možnosť ochutnať aj rôzne druhy mlieka. Počas dňa však mlieko a mliečne výrobky nielen ochutnávali, ale na hodinách matematiky a slovenského jazyka riešili aj množstvo úloh, ktoré s mliekom a mliečnymi výrobkami súviseli. Počas vedomostného kvízu zodpovedali množstvo otázok. Odpovede žiaci našli v predchádzajúcej prezentácii.

Cieľom tohto „mliečneho dňa“ bolo žiakov inšpirovať k tomu, aby mali v obľube mlieko a mliečne výrobky.

Mgr. Beáta Vojteková

Deň jablka

Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia.
My, žiaci 1. stupňa, sme si tento deň uctili oslavou jablka. Deti si doma nachystali jabĺčka zo záhrady a tie potom súťažili v súťažiach o najväčšie, najčervenšie, ale aj o najmenšie jabĺčko. Nielen jabĺčka, ale aj žiaci mali možnosť zúčastniť sa rôznych zábavných súťaží, plniť rôzne „jabĺčkové“ úlohy a kvízy. Nechýbal ani výtvarný prejav detí, ale aj sladká odmena v podobe jabĺčkových dobrôt.
Deti boli jablkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

Mgr. Beáta Vojteková