Olympiáda z anglického jazyka

V mesiaci október sa žiaci našej školy zúčastnili olympiády z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií.
Prvú kategóriu tvorili žiaci V.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Mariana Milová Szendreiová. Druhé miesto obsadili traja žiaci: Martin Bartoš, Kristína Brndiarová a Jakub Hrivnák. Pre zhodný počet získaných bodov sme mali dvoch víťazov a to: Marka Baláža a Simona Bryndzáka.
Kategóriu 1A tvorili žiaci VI.A a VII.A triedy. Na treťom mieste sa umiestnila Martina Csonková zo VII.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Katarína Remperová, rovnako zo VII.A triedy a víťazstvo získala Veronika Laliková zo VI.A triedy.
Kategóriu 1B tvorili žiaci VIII.A, VIII.B a IX.A triedy. V tejto kategórii sa na prvých troch miestach umiestnili žiaci IX.A triedy, pričom tretie miesto získala Veronika Gérecová, druhé miesto Martin Kolesár a víťazom sa stal Simon Sedlák.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!
Zuzana Michalová