Biela pastelka

„Biela pastelka“ je verejná zbierka, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší a samostatný život. Patrí medzi 10 najväčších na Slovensku. Tento rok sa do zbierky zapojila i naša základná škola. Cieľom bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Tím dobrovoľníkov z našej školy zbieral finančné prostriedky na dobrú vec. Všetci, ktorým osud nevidiacich a slabozrakých nie je ľahostajný, cestou do práce, za oddychom, či povinnosťami, mohli veľmi jednoducho prispieť a to vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky.
Za finančné príspevky v mene zbierky „Biela pastelka“ úprimne ďakujeme.

Mgr. Martina Hrivnáková