VENČEK DEVIATAKOV A ÔSMAKOV

medium_DSC_0020.jpg

Náš veľký deň, na ktorý sme sa tak dlho pripravovali a tešili, konečne prišiel.  Nebol to koniec mesiaca  jún, ale 17.máj 2019. Slniečko krásne svietilo, a my 17 párov, dievčatá –  mladé dámy v prekrásnych šatách a mladí páni v čiernych oblekoch, sme nedočkavo a náhlivo vstupovali do sály Mestského domu kultúry, aby sme slávnostne zahájili náš prvý ples.

Ples slávnostne otvorila pani riaditeľka a my sme všetkým prítomným predviedli ukážky spoločenských tancov, ktoré sme sa počas nácvikov naučili. V očiach našich rodičov, triednych učiteliek a prítomných učiteľov bolo badať hrdosť a slzičky    dojatia a pýchy rodičov na svoje už veľké deti. Večer nám pán Schwarz spríjemnil aj tanečnými súťažami a voľbou kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Martina Boldiová z VIII.A a Adam Fabo z IX.A. Po oficiálnej časti nasledovala voľná zábava, tancovali sme a zabávali sa pri moderných a ľudových pesničkách až do rána. Domov sme odchádzali síce s boľavými nohami, ale krásnymi zážitkami, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.  Za prekrásny večer ďakujeme našim rodičom,  pánovi Schvarzovi a jeho asistentke, triednym učiteľkám, triednemu učiteľovi, a samozrejme, vedeniu mesta za poskytnutie priestorov  Mestského domu kultúry na nácvik i záverečný ples.

Absolventi kurzu deviateho a ôsmeho ročníka

 

medium_DSC_0020.jpg medium_DSC_0011.jpg