VÝMENNÝ POBYT

medium__KIR2563.jpg

Medzi Základnou školou s materskou školou Jelšava a slovenskou školou v Tótkomlóši v Maďarsku došlo k výmennému pobytu. 16 žiakov s 2 pani učiteľkami sa zúčastnili výmeny v termíne od 9.5. do 12.5.2019 a žiaci s Maďarskej republiky navštívili Slovensko v termíne od 2.6. do 7.6.2019.

Naši žiaci už netrpezlivo čakali kamarátov z Maďarska a s radosťou sa im venovali celý týždeň. Navštívili sme Muránsky hrad a Muránsku planinu. Spoločne sme sa previezli na lanovke na Skalnaté pleso a pozreli si digitálnu expozíciu Pavla Barabáša v Tatranskej Polianke. V priestoroch školy sme žiakom predstavili aktivity Zelenej školy zameranej na environmentálnu výchovu. S pani učiteľkou Wilson si žiaci vyskúšali hrnčiarstvo v učebni výtvarnej výchovy a aktívne si zahrali obľúbenú vybíjanú a futbal. V spolupráci s OCVK sa žiaci zúčastnili bábkového predstavenia, prehliadky katolíckeho kostola, múzea a dostali prezenty od Mesta Jelšava.  Úspešný týždeň sme zavŕšili spoločnou opekačkou na Hrádku, ktorú nám pomohli zrealizovať rodičia našich žiakov.

Počas pobytov sa žiaci spoznali, vymenili svoje skúsenosti, nadobudli nové kamarátstva a záverečné lúčenie bolo srdcevrúce a dojímavé. Veríme, že tento pobyt je len začiatok spolupráce medzi našimi školami a v budúcom školskom roku budeme pokračovať.  Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali a pomohli nám úspešne stráviť výmenný pobyt.

Mgr. Martina Kolesárová, Mgr. Emília Simanová

 

medium_IMG_20190605_144630.jpg medium_IMG_20190605_141347.jpg medium_IMG_20190605_140228.jpg medium_IMG_20190603_105355.jpg medium__KIR2606.jpg medium__KIR2583.jpg medium__KIR2574.jpg medium__KIR2563.jpg medium__KIR2548.jpg medium__KIR2525.jpg