DEŇ ZEME AKO MÁ BYŤ

medium_DSC01105.JPG

Každý rok si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa na našej škole konali rôzne aktivity dňa 26. apríla. Pri ich tvorbe sme vychádzali z akčného plánu Zelenej školy a súviseli s témou Potraviny. Možno sa niekto opýta, čo majú potraviny spoločné so znečisťovaním alebo ochranou životného prostredia? Ako ovplyvňujú životné prostredie potraviny, ktoré jeme alebo nakupujeme? Musíme si uvedomiť, že skôr, ako sa potraviny dostanú do našich domovov, je potrebné ich vyprodukovať, spracovať, zabaliť, previezť a dopraviť na rôzne miesta, do rozličných obchodov. Na každý krok sú potrebné zdroje, pričom vzniká viac odpadu a znečistenia. A tak čím častejšie budeme v obchodoch siahať po slovenských výrobkoch, tým viac budeme šetriť životné prostredie.

Preto sme sa snažili žiakom prostredníctvom niektorých aktivít sprostredkovať čo najviac informácií o význame konzumovania sezónneho ovocia, zeleniny, ale i niektorých potravín od miestnych predajcov, a o tom, ako tým šetríme životné prostredie.

Aktivity boli rôzne. Sadilo sa, rýľovalo, plelo, pieklo, vytváralo, šilo, maľovalo, ale i oddychovalo pri zábavných činnostiach.

Pani učiteľka Skruteková v kuchynke piekla so žiakmi Cookies keksíky s Fair Trade čokoládou. Jej celodennými pomocníčkami boli Andrejka Halušková a Dianka Samková, žiačky 9. ročníka. Pani Bagácsová pripravila pre žiakov rôzne aktivity pri bylinkovej špirále, súvisiace ako inak s bylinkami, ich poznávaním, určovaním i sadením. Žiaci jednotlivých tried bylinky rozlišovali čuchovými zmyslami, súťažili v  skladaní puzzle s obrázkami byliniek. Pani učiteľka Uličná sa zase postarala o to, aby sme mali kde bylinky na konci jesene uskladniť. Spolu so žiakmi sa venovala šitiu vrecúšok pre jednotlivé rastlinky. O tom, že naše deti majú šikovné ruky svedčí i množstvo ušitých vrecúšok. Ale mysleli sme aj na žiakov, ktorí sa veľmi s ihlou nekamarátia. Pre nich si ôsmačky Skarletka Čipkéšová a Sandra Demeová pripravili ukážky práce s drôtom.

Pani učiteľka Konček za asistencie členov Zelenej školy Timka Horvátha a Darinky Ferencovej pripravila rôzne nátierky z lokálnych potravín. Žiakov jednotlivých tried potrápila prípravou bryndzovej, tvarohovej, syrovej, vajíčkovej i medovej nátierky. Pitný režim si dopĺňali čistou vodou s citrónom a medom.

O spracovaní medu, peľu, vosku, propolisu i včelej materskej kašičky porozprávala jednotlivým triedam pani učiteľka Mihalidesová a pani asistentka Kolesárová. Poukázali na význam  týchto produktov pre výživu ľudí, ale i dôležitosť pre výrobu liečiv i kozmetiky. Martin Fabo, žiak VIII.A triedy, dozeral na to, aby podávané informácie boli správne. Martin sa venuje spolu so starým otcom chovu včiel, ktorý považujú za svoje hobby.

V učebni výtvarnej výchovy pod vedením pani učiteľky Evky Wilson vznikli výtvarné práce zamerané na ovocie, ktoré pestujeme na Slovensku, alebo lepšie povedané domácky vypestované ovocie. Žiaci tak vytvorili sezónny kalendár pozostávajúci z ovocia, ktoré nedovážame, ale si ho vieme sami vypestovať v záhradách alebo kúpiť od miestnych predajcov. Cieľom bolo poukázať na význam konzumovania ovocia, ktoré prirodzene dozrieva v našich zemepisných šírkach.

Pani zástupkyňa Houšková si zase pripravila pre žiakov zábavné aktivity zamerané na zručnosť a šikovnosť. Jej pravou rukou boli žiaci ôsmeho ročníka Simon Sedlák a Daniel Popernik, ktorý zároveň plnil aj úlohu fotografa.

Každá trieda v tento deň strávila hodinu i zveľaďovaním nášho školského areálu. Niektorí žiaci obrábali pôdu, rýľovali, sadili pod vedením pani učiteľky Štullerovej, iní sa zase s pani asistentkou Senkovou postarali o naše záhradné prvky. Pani asistentke asistovali žiaci VIII. B triedy Samuel Gábor a Tomáš Szajko.

Nezabudli sme ani na čistenie Muránky a zapojili sme sa do akcie organizovanej mestom Jelšava. Akcie sa zúčastnili žiaci VII.B triedy pod vedením pani učiteľky Novákovej.

Počasie nám tento deň naozaj prialo, slniečko svietilo, nálada bola výborná. Deň Zeme sme si užili naplno, o čom svedčila aj spokojnosť pedagógov, ktorí sa podieľali na spomínaných aktivitách, ale i tých, ktorí sprevádzali jednotlivé triedy.

Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým pracovníkom i členom Zelenej školy za ich pomoc pri realizácii jednotlivých aktivít, ale aj všetkým žiakom za ich disciplinovanosť počas celého dňa.

 

 

Mgr. Martina Štullerová

ZŠ s MŠ Jelšava

 

 

medium_DSC01200.JPG medium_DSC01160.JPG medium_DSC01145.JPG medium_DSC01139.JPG medium_DSC01105.JPG medium_DSC01092.JPG medium_DSC01090.JPG medium_DSC01057.JPG medium_DSC01035.JPG medium_DSC01028.JPG medium_DSC00967.JPG medium_DSC00918.JPG medium_DSC00912.JPG medium_DSC00095.JPG medium_DSC00089.JPG medium_DSC00081.JPG