ODPAD ALEBO SUROVINA?

medium_DSCF0046.JPG

Naša základná škola je už v treťom certifikačnom období environmentálneho projektu Zelená škola. Prvou prioritnou témou, ktorú sme sa rozhodli riešiť na škole, bol odpad. Našim environmentálnym cieľom počas dvoch rokov bolo zníženie vyprodukovaného komunálneho odpadu na škole o 10 percent. Aby sa nám tento cieľ podarilo naplniť, bolo potrebné v čo najväčšej miere žiakom školy vysvetliť, čo je odpad, ako vzniká, čo sa s ním deje, keď ho vyprodukujeme a čo robiť, aby sme jeho objem znížili.

Začínali sme už od najmenších žiakov- vytvorili sme edukačnú pomôcku „Vláčika- separáčika“, pomocou ktorého sa deti naučili názorne vytriediť papier, plasty, sklo a kovy. Potom už len stačilo do tried umiestniť separačné nádoby a pravidelne kontrolovať správnosť triedenia. Avšak nechceli sme zostať len pri samotnom triedení. Aktivitami sme žiakom ukázali, ako majú pozerať na už vytriedený odpad- ako na dôležitú surovinu, ktorá po ďalšom spracovaní dostáva možnosť stať sa novým predmetom slúžiacim človeku pri jeho každodennej činnosti. Práve toto uvedomenie vedie žiakov myslieť nielen ekologicky ale aj ekonomicky.

Členovia kolégia si v rámci rovesníckeho vzdelávania pripravili pokusy na výrobu recyklovaného papiera, robili sme vianočné levanduľové pozdravy, farebné obálky či rôzne papierové ozdoby. Dokonca aj papier zo skartovačky sme vedeli využiť pre naše ozdoby na veľkonočné kreácie. To, čo sa nezužitkovalo, odovzdávali žiaci každý mesiac na zberné miesto na školskom dvore. Firma Brantner nám za vyseparovaný papier dodáva hygienické pomôcky- toaletný papier, vreckovky a utierky.

Ďalšou časťou vzniknutého odpadu v škole je plast. Na škole je v poradí druhou surovinou, ktorá končí v komunálnom odpade. Jeho následné spracovanie sme mohli žiakom priblížiť len teoreticky počas tematického vyučovania- vznik softšelových búnd z PET fliaš. Avšak téma PET fliaš mala veľký úspech a počas tvorivých dielní si deti zo vzniknutého plastu vyrábali nahrievaním rôzne okrasné predmety- náušnice či náramky.

V poslednom čase sa venujeme využitiu bioodpadu z našej Záhrady, ktorá učí. Veľkou výzvou je v súčasnosti vytvorenie kvalitného organického hnojiva v kompostoviskách a jeho následné využitie pri budovaní vyvýšených záhonov na pestovanie vlastnej zeleniny.

V stanovených cieľoch sme sa dostali do ešte vyššej úrovne a snažíme sa žiakom vysvetliť, ako majú zodpovedne nakupovať. Míňať svoje peniaze nielen za tovar, ale všímať si obaly, materiály, z ktorých sú vyrobené a kriticky zhodnotiť ich ďalšie využitie. Čo sa stane s vecou, predmetom, či obalom, keď mi prestane slúžiť? Naozaj je jeho cena taká, ako sa uvádza, či platím za reklamu a obal? To sú nové témy kritického myslenia, ktorými sa zaoberáme už šiesty rok v rámci environmentálnej výchovy v ZŠ s MŠ Jelšava…

 

Mgr. Andrea Houšková

 

medium_DSCF0049.JPG medium_DSCF0046.JPG