OZNAM

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jelšava, Železničná 245 Vám v súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠSR č. 231/2009 Z.z. oznamuje, že dňa 29.03.2019 bolo rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ Jelšava udelené voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších  zákonov v znení neskorších  predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov .

Vyučovanie bude pokračovať podľa  platného rozvrhu hodín dňa 1.4.2019.
Pokračovať v čítaní „OZNAM“