Podnikanie v cestovnom ruchu

Naša škola je zapojená v programe   Podnikanie v cestovnom ruchu formou záujmového útvaru pod vedením  Mgr. Martiny Kolesárovej.   Žiaci si vytvorili vlastnú cestovnú kanceláriu Better Times, pomocou ktorej zorganizujú a zrealizujú rôzne podujatia, vyrobia plagáty, vytvoria dotazníky, ponesú zodpovednosť za určené úlohy a v neposlednom rade spoznajú svoj región.

Pokračovať v čítaní „Podnikanie v cestovnom ruchu“