VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK – LYŽIARSKY VÝCVIK II. STUPEŇ

Výzva na predloženie ponúk

V súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo: 2/2018

Názov zákazky: Lyžiarsky výcvik pre žiakov II. stupňa ZŠ

  1. 1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola s materskou školou Jelšava

      Sídlo: Železničná 245, 04916 Jelšava

      IČO: 37888714

      Telefón: 058/4482894, 0911 834 241

      Stránkové hodiny: 7:00 hod. – 14:30 hod.

      Zodpovedná  osoba: Mgr. Viera Bardoňová

      Kontaktná osoba : Mgr. Andrea Houšková

      e-mail: zsjelsava@gmail.com
Pokračovať v čítaní „VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK – LYŽIARSKY VÝCVIK II. STUPEŇ“