DEŇ MLIEKA V ŠKOLE

medium_S2500013.JPG


Každoročne koncom septembra organizujeme v jednotlivých triedach na prvom stupni školskú akciu Deň mlieka, ktorej  cieľom je oslava mlieka.

medium_S2500013.JPG


Každoročne koncom septembra organizujeme v jednotlivých triedach na prvom stupni školskú akciu Deň mlieka, ktorej  cieľom je oslava mlieka.


Významom oslavy mlieka je zvýšiť povedomie žiakov, uvedomenie si dôležitosti tejto takmer dokonalej potraviny pre detský  organizmus. Veď mlieko a mliečne potraviny predstavujú pre každého človeka  jednu z najdôležitejších zložiek výživy. Konzumáciou mliečnych výrobkov  vlastne predchádzame mnohým civilizačným chorobám prirodzenou cestou.


Žiaci sa počas dňa  dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o mlieku, odkiaľ pochádza, čo obsahuje, a prečo je také dôležité pre detský organizmus. Na jednotlivých hodinách riešili matematické i slovné  mliečne úlohy, posilnili sa mliečnou desiatou a odporúčanou dennou dávkou mlieka. Nakoniec svoje zážitky z vyučovania pretavili do výtvarných prác.


Mgr. Soňa Vojtechovská


 


medium_S2500061.JPG medium_S2500055.JPG medium_S2500014.JPG medium_S2500013.JPG medium_S2500011.JPG medium_S2500004.JPG medium_S2500001.JPG