VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU – BESEDA

V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 07.09.2018 konala beseda so žiačkami 7. a 8. ročníka. Ako po minulé roky, tak aj tento školský rok dostala naša škola ponuku uskutočnenia besedy od MP Education, s.r.o., s ktorou dlhodobo spolupracujeme.

V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 07.09.2018 konala beseda so žiačkami 7. a 8. ročníka. Ako po minulé roky, tak aj tento školský rok dostala naša škola ponuku uskutočnenia besedy od MP Education, s.r.o., s ktorou dlhodobo spolupracujeme.


Pani Mgr. V. Holecová viedla besedu s dievčatami na tému dospievanie. Cieľom programu „Čas premien – medzi nami dievčatami“  bolo umožniť dievčatám pochopiť fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo nimi už prechádzajú a uvedomiť si, že tieto zmeny sú bežnou súčasťou ich vývoja. Dievčatá získali základné vedomosti o anatómii a fyziológii ľudského tela. Školiteľka im vysvetlila rôzne podoby dospievania, fyzického, psychického alebo sociálneho vývoja.  Vďaka profesionálnemu prístupu školiteľky sa naše žiačky aktívne zapájali do diskusie. Na konci  bola každá žiačka odmenená hygienickým balíčkom. Verím, že sa dozvedeli informácie prospešné v ich ďalšom vývine.


                                                                                                            Mgr. Martina Hrivnáková


                                                                    Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu