ZÁVER ŠK. R. 2017/2018 A OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV

medium_IMG_20180629_080957.jpg


     Po dlhých 10 mesiacoch učenia sa, prípravy na vyučovanie a rôzne súťaže či spoločenské podujatia, sa všetci tešíme na zaslúžené letné prázdniny. Posledný deň školského roka je venovaný  oceneniu tých žiakov, ktorí sa počas uplynulého školského roka snažili najviac a dosiahli pekné úspechy v školských, okresných, krajských, ba dokonca i celoslovenských súťažiach.

medium_IMG_20180629_080957.jpg


     Po dlhých 10 mesiacoch učenia sa, prípravy na vyučovanie a rôzne súťaže či spoločenské podujatia, sa všetci tešíme na zaslúžené letné prázdniny. Posledný deň školského roka je venovaný  oceneniu tých žiakov, ktorí sa počas uplynulého školského roka snažili najviac a dosiahli pekné úspechy v školských, okresných, krajských, ba dokonca i celoslovenských súťažiach.


Na koncoročnom vysvedčení malo samé jednotky  13  žiakov:


Čisté jednotky:


Gono Richard  I.A


Jankóšik Radovan  I.A


Kolesár Tomáš  I.A


Žilková Vanesa  I.A


 


Nikitinská Nela  II.A


Palicová Nina  II.A


 


Demeová Simona  III.A


Hrivnák Jakub  III.A


 


Bábel Filip  IV.A


Kolesárová Sabína  IV.A


Palic Jakub IV.A


Pollák Adrián  IV.A


 


Remperová Katarína  V.A


 


0 vymeškaných hodín za celý šk. rok: mali 2 žiaci: Bryndzák Simon  z III.A a Bábel Filip zo IV.A


 


 


Celoslovenské súťaže:


V celoslovenskej súťaži Všetkovedko sa žiak III.A triedy Jakub Hrivnák umiestnil na krásnom 2. mieste. Pochvala mu patrí aj za výborný prospech a pravidelné prispievanie do školského časopisu.


 


Krajské súťaže:


 


Na krajskom kole súťaže Jazykový kvet v Banskej Bystrici nás reprezentovali žiaci III.A, IV.A, VI.A a VII.A triedy s divadelnými predstaveniami v  anglickom jazyku a získali krásne umiestnenia, obe predstavenia sa umiestnili na 2. mieste.  Reprezentovali nás nasledovní žiaci:


 


Hrivnák Jakub  a Nellis Daniela Buchaľová z III.A triedy, Bábel Filip, Kolesárová Sabína, Pollák Adrián, Palic Jakub zo IV.A triedy, Sofia Chlebušová a Dominika Gergelyová zo VI.A triedy a Daniel Jozef Poperník, Simona Polláková, Diana Požgová, Veronika Gérecová, Michaela Momčilovová a simon Sedlák zo VII.A triedy.


Michaela Momčilovová získala krásne 3. miesto v prednese prózy


 


V súťaži jednotlivcov nás reprezentovali aj Milan Sendrey z IX.A a Nina Adamová z V.A triedy.


 


Po prvýkrát sme sa do súťaže Jazykový kvet zapojili aj v nemeckom jazyku, kde nás v krajskom semifinále reprezentovali žiačky z VIII.A a IX.A triedy:


 


Michaela Sabonová, Klaudia Enická a Nikola Gočaltovská


 


Zapojili sme sa aj do celoslovenskej súťaže Vitajte v našom regióne, kde nás v Bratislave prezentovali žiaci z VIII.A a IX.A triedy a umiestnili sa na 3. mieste:


 


Michaela Sabonová z VIII.A, Milan Sendrey, Diana Balogová, Nikola Gočaltovská a Nikola Boldyová z IX.A triedy.


 


V televíznej súťaži Daj si čas nás reprezentovali žiaci VI.A triedy:


 


Milan Chudík, Tamara Berenteová, Ján Boldiš a Sofia Chlebušová


 


V regionálnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Rimavskej Sobote nás reprezentovala žiačka IX.A triedy


 


Erika Lázoková       a umiestnila sa na 2. mieste.


 


Okresné súťaže:


 


V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Revúcej sa žiačka II.A triedy


 


Tamara Samková    umiestnila na 3. mieste.


 


V okresnom kole biologickej olympiády sa Martin Fabo zo VII.A triedy umiestnil na 1. mieste a Filip Samko zo VI.A triedy bol úspešným riešiteľom.


V obvodnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda sa našim žiakom tiež darilo:


 


Jakub Hrivnák z III.A –   získal 3. miesto


 


Úspešnými riešiteľmi v okresnom kole boli: Katarína Remperová a Nina Adamová z V.A triedy, ktorá bola aj úspešnou riešiteľkou matematickej olympiády na okresnom kole.


 


 


V súťaži Medzníky 2. svetovej vojny sa na 3. mieste umiestnili žiaci IX.A triedy:


Jaroslav Samko, Radoslav Benko, Zdenko Javorčík a Daniel Gono


 


Pochvala a uznanie patrí aj Radkovi Benkovi z IX.A triedy za reprezentáciu školy v okresných kolách matematických súťaží Pytagoriáda a matematická olympiáda, na ktorých sa pravidelne zúčastňoval od 5. – 9. ročník. Zároveň ho vyhlasujeme za najúspešnejšieho absolventa školy v školskom roku 2017/2018.


 


Darilo sa nám aj v športových súťažiach:


 


–         Vybíjaná dievčat 2. miesto v okresnom kole (12 dievčat)


–         Ľahká atletika okresné kolo:


Alžbeta Schusserová  – 2. miesto hod kriketovou loptičkou


Vanesa Demeová – 3. miesto  hod kriketovou loptičkou


Martin Boldi – 3. miesto skok do diaľky


Družstvo CH a D – celkovo 12 žiakov – 3. miesto v okr. kole


 


V súťaži o pohár riaditeľa ŠZŠ Jilemnického Revúca:


Starší žiaci získali 1. miesto (8 žiakov)


Mladší žiaci získali 2. miesto (8 žiakov)


 


V súťaži minifutbal v obvodnom kole sa starší žiaci (8 žiakov) umiestnili na 1. mieste a mladší žiaci tiež na 1. mieste (8 žiakov)


 


V minifutbale na okresnom kole sa starší žiaci (10 žiakov) umiestnili na 3. mieste a mladší žiaci (10 žiakov) na 2. mieste.


 


V súťaži o pohár starostu obce Sirk sa mladší (8 žiakov) žiaci umiestnili na 2. mieste.


 


V stolnotenisovej súťaž o pohár primátora mesta Jelšava sa družstvo žiačok


Umiestnilo na 2. mieste: Alžbeta Schusserová, Sandra Demeová a Vanesa Demeová


 


V súťaži Mladí záchranári sa 4 žiaci umiestnili na 6. mieste v okrese.


 


V súťaži Na bicykli bezpečne nás v Revúcej reprezentovali žiaci IV.A triedy: Adrian Pollák, Filip Bábel, Sabína Kolesárová a Marcela Rohárová


 


Do súťaže English Star sa zapojili žiaci z každého ročníka:


I.A – Richard Gono, Radovan Jankóšik a Tomáš Kolesár


II.A – Patrik Jankóšik, Nela Nikitinská, Dávid Poperník,


III.A – Jakub Hrivnák, Vivien Ondriková, Nellis Daniela Buchaľová, Simon Bryndzák


IV.A – Filip Bábel, Sabína Kolesárová, Adrián Pollák


V.A – Sebastián Budai, Katarína Remperová, Radoslav Bryndzák, Patrik Hencel


VI.A – Patrik Kolesár, Milan Chudík, Kristína Momčilovová, Natálie Ďorďová, Kristián Bryndzák


VII.A – Svetlana Javorčíková, Letícia Ďuráková, Martin Kolesár, Veronika Gérecová, Simon Sedlák


VIII.A – Richard Remper, Radoslav Gono, Adrián Jurek


 


 


V kultúrno-spoločenských podujatiach nás úspešne reprezentovali počas celého školského roka aj žiaci v rámci ŠKD:


Tamara Bryndzáková, Dominik Hencel, Patrik Jankóšik, Nela Nikitinská, Nina Palicová, Dávid Poperník, Jakub Hrivnák, Nellis Daniela Buchaľová, Tamara Máteová, Marko Baláž, Miroslav Gažúr, Filip Bábel, Marcela Rohárová, Adrian Pollák, Sabína Kolesárová


 


Za prospech, správanie a dôslednú dochádzku udeľujeme pochvalu aj žiakom ŠT – Zdenkovi Žigovi – Tamášovi a Renáte Balogovej z 9. S triedy


 


 


Do zberu papiera sa v tomto školskom roku zapojil len 1 žiak a získava


   1. miesto: Daniel Jozef Poperník VII.A 73 kg

 


 


 


V zbere gaštanov sa umiestnili nasledovní žiaci:


   1. miesto: Jakub Hrivnák II.A 330 kg

  2. miesto: Tamara Tomiová II.A 37 kg

  3. miesto: Nela Nikitinská II.A 10 kg

 


 


Ešte raz všetkým úspešným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcom školskom roku.


 


medium_IMG_20180629_083140.jpg medium_IMG_20180629_082827.jpg medium_IMG_20180629_082726.jpg medium_IMG_20180629_082633.jpg medium_IMG_20180629_082522.jpg medium_IMG_20180629_082339.jpg medium_IMG_20180629_082137.jpg medium_IMG_20180629_082115.jpg medium_IMG_20180629_082109.jpg medium_IMG_20180629_081915.jpg medium_IMG_20180629_081757.jpg medium_IMG_20180629_081739.jpg medium_IMG_20180629_081413.jpg medium_IMG_20180629_081038.jpg medium_IMG_20180629_081024.jpg medium_IMG_20180629_080957.jpg