NA BICYKLI BEZPEČNE – ŠKOLSKÉ A OKRESNÉ KOLO DOPRAVNEJ SÚŤAŽE

medium_34382078_10212151948901096_5807265730923593728_n.jpg


Dňa 2.5.2018 sa v areáli našej školy konalo školské kolo dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2018“. Na túto súťaž sa pripravovali žiaci IV.A triedy a žiaci, ktorí počas školského roka  navštevovali Dopravno-zdravotnícky krúžok. Súťažiaci si overili teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky so zameraním na chodca a cyklistu, ďalej si preverili zručnosť pri jazde na bicykli cez prekážky, v poslednom rade sa popasovali so spoznávaním dopravných značiek.

medium_34382078_10212151948901096_5807265730923593728_n.jpg


Dňa 2.5.2018 sa v areáli našej školy konalo školské kolo dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2018“. Na túto súťaž sa pripravovali žiaci IV.A triedy a žiaci, ktorí počas školského roka  navštevovali Dopravno-zdravotnícky krúžok. Súťažiaci si overili teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky so zameraním na chodca a cyklistu, ďalej si preverili zručnosť pri jazde na bicykli cez prekážky, v poslednom rade sa popasovali so spoznávaním dopravných značiek.


Úspešní žiaci:


1. miesto: Filip Bábel


2. miesto: Sabína Kolesárová


3. miesto: Marcela Rohárová


K úspešným žiakom sa pridal Adrian Pollák a 4.5.2018 našu školu reprezentovali na okresnom kole v Revúcej. Okresné kolo sa konalo v priestoroch dopravného ihriska v Revúcej, súťaž pre žiakov organizovalo Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca. Nad priebehom súťaže dohliadal okrem organizátorov z CVČ aj p. policajt z Okresného dopravného inšpektorátu v Revúcej p. nadporučík  Karol Belica.  Súťaž pozostávala  z troch kôl: praktická časť, jazda zručnosti – žiaci v tejto časti jazdili na bicykli cez viaceré prekážky, čím boli overené ich technické zručnosti, teoretická časť – test z predpisov, skladačka dopravnej značky. V každej disciplíne boli súťažiaci bodovaní za nesplnenie úlohy trestnými bodmi. Žiaci bojovali a snažili sa získať čo najmenej trestných bodov, obsadili 4. miesto – získali diplom a sladkú odmenu.


 Mgr. Veronika Juhárová – koordinátor dopravnej výchovy


 


medium_34459199_10212151945741017_6654748991302926336_n.jpg medium_34382078_10212151948901096_5807265730923593728_n.jpg medium_34369702_10212151945541012_6268605438250450944_n.jpg medium_34302688_10212151946341032_4403479215236710400_n.jpg medium_34268674_10212151948261080_6757679183926657024_n.jpg medium_34266700_10212151945781018_1742059716172840960_n.jpg medium_34258528_10212151945821019_2439325945618759680_n.jpg medium_34200495_10212151945581013_3811792318537662464_n.jpg