ERASMUS+

Naša škola sa po prvýkrát zapojila v školskom roku 2017/2018 do programu Erasmus plus.  Naša škola sa po prvýkrát zapojila v školskom roku 2017/2018 do programu Erasmus plus.  


Tento program poskytuje príležitosť pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, pomáha rozvíjať ich odborné schopnosti, profesijný rast a možnosť spolupracovať s partnermi v Európe.


 


Pozvánka.doc (507 KB)


Prínos projektu Erasmus+


Vyhodnotenie projektu Erasmus+


Projekt Erasmus+