Exkurzia v Rimavskej Sobote

    Dňa 5. 11. 2010 sa 45 žiakov  3. a 4. ročníka zúčastnilo exkurzie do hvezdárne KHaP M  Hella a múzea v Rimavskej Sobote pod vedením p. učiteľky S. Vojtechovskej a p. zástupkyne Miriam Pánikovej.

    Dňa 5. 11. 2010 sa 45 žiakov  3. a 4. ročníka zúčastnilo exkurzie do hvezdárne KHaP M  Hella a múzea v Rimavskej Sobote pod vedením p. učiteľky S. Vojtechovskej a p. zástupkyne Miriam Pánikovej.

            Ako prvú sme navštívili hvezdáreň. Program pripravený pracovníkmi hvezdárne trval viac ako dve hodiny. Jeho súčasťou bola zaujímavá prednáška o objektoch Slnečnej sústavy  spojenou s premietaním obrázkov, prezentácie, počítačovej simulácie aktuálnej oblohy z virtuálneho planetária, demonštráciou rotácie Zeme, spoznávaním súhvezdí a pozorovaním z hvezdárskeho ďalekohľadu  v kupole. Žiaľ, obloha bola zatiahnutá, a tak sme nemohli pozorovať škvrny na Slnku. Deti však neboli sklamané, pretože každý si vyskúšal, aký je to pocit pozorovať Rimavskú Sobotu cez hvezdársky ďalekohľad.

            Druhou zastávkou bolo Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej  Sobote. Najprv sme si prezreli výstavu „Z očí do očí“, zameranú na zrakové orgány živočíchov, mechanizmus videnia rôznych druhov živočíchov prostredníctvom fotografií, nákresov a suchých preparátov pod mikroskopom. V ďalšej časti sme obdivovali výstavu exponátov živočíchov a nakoniec sme sa oboznámili s najčastejšie sa vyskytujúcimi druhmi vtákov na Gemeri.

            Tento deň bol plný zážitkov a  obohatený o nové poznatky detí.

 

                                                                                                                        Mgr. Soňa Vojtechovská