Adresa

large_IMG_1640.JPG

 

Základná škola s materskou školou Jelšava 

large_IMG_1640.JPG

Železničná 245

049 16 Jelšava

 

Mobil:

Riaditeľka školy: 0905 458 002

Kancelária zástupcov: 0911 834 241

Mzdová a finančná učtáreň: 0904 837 767

Zástupkyňa MŠ: 0911913 787

Pevná linka:

Základná škola: 058/4482894

Materská škola: 058/4482890

Školská jedáleň: 058/4482565

Fax: 058/4482894

E-mail: zsjelsava@gmail.com

 

Základná škola s materskou školou Jelšava 

large_IMG_1640.JPG

Železničná 245

049 16 Jelšava

 

Mobil:

Riaditeľka školy: 0905 458 002

Kancelária zástupcov: 0911 834 241

Mzdová a finančná učtáreň: 0904 837 767

Zástupkyňa MŠ: 0911913 787

Pevná linka:

Základná škola: 058/4482894

Materská škola: 058/4482890

Školská jedáleň: 058/4482565

Fax: 058/4482894

E-mail: zsjelsava@gmail.com