Týždeň hlasného čítania. Jelšavan 2010

 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní už po deviatykrát organizovalo Týždeň hlasného čítania. Hlavnou myšlienkou tohto projektu  bolo priblížiť dva svety – svet dospelých so svetom detí, prostredníctvom príbehov a rozprávok. 

 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní už po deviatykrát organizovalo Týždeň hlasného čítania. Hlavnou myšlienkou tohto projektu  bolo priblížiť dva svety – svet dospelých so svetom detí, prostredníctvom príbehov a rozprávok. 

Práve v snahe zlepšiť čitateľskú gramotnosť u žiakov, vzbudiť u nich záujem o čítanie           sa v týždni od 12. do 19. apríla na Základnej škole s materskou školou v Jelšave uskutočnil Týždeň hlasného čítania, do ktorého sa učitelia na 1. stupni snažili zapojiť čo najväčší počet žiakov.

Učiteľky tento týždeň venovali väčší priestor hlasnému čítaniu prostredníctvom rôznych aktivít. Najväčší úspech zaznamenala  hra „S knihou po slovenských hradoch a zámkoch“. Žiaci počas siedmych dní putovali  po slovenských hradoch a zámkoch, oboznamovali sa s povesťami navštívených hradov a po splnení úloh získavali  potrebné indície, ktoré im pomohli pri rozlúštení záverečnej hádanky – Ako sa volá najcennejší slovenský poklad?

Počas týždňa sa žiaci tiež oboznamovali s procesom vzniku knihy, s predchodcami dnešných kníh a zapojili sa do súťaže s názvom Úspešný pátrač  v školskej knižnici. Cieľom tejto poslednej aktivity bolo rozvíjať u žiakov zručnosť vyhľadávania informácií a motivovať ich k pravidelnému využívaniu školskej knižnice. Žiaci počas dvoch týždňov vyhľadávali odpovede na vopred určené otázky. Zo správnych odpovedí boli nakoniec vyžrebovaní traja výhercovia za každý ročník a odmenení peknými cenami.      

 Mgr. Martina Mišanková

Mgr. Soňa Vojtechovská