Štúrov Zvolen

 

Dňa 18.  a 19. júna 2010 som sa zúčastnil celoslovenskej súťaže  v rétorike. 24. ročník súťaže Štúrov Zvolen sa konal vo Zvolene, kde som cestoval s p. uč. Vinarčíkovou, aby som reprezentoval náš Gemersko-malohontský región a taktiež ZŠ s MŠ v Jelšave. 

 

Dňa 18.  a 19. júna 2010 som sa zúčastnil celoslovenskej súťaže  v rétorike. 24. ročník súťaže Štúrov Zvolen sa konal vo Zvolene, kde som cestoval s p. uč. Vinarčíkovou, aby som reprezentoval náš Gemersko-malohontský región a taktiež ZŠ s MŠ v Jelšave. 

V piatok, 18. júna nás počas celého dňa čakalo veľa zaujímavých akcií a zábavy. Navštívili sme knižnicu a absolvovali tvorivé dielne. Pod vedením odborníkov z poroty sme tvorili plagáty so zameraním sa na vybrané slová. Prezentáciou a hodnotením vznikla zábavná a zároveň poučná „konferencia o vybraných slovách“. Odmenou nám bolo večerné finále speváckej súťaže Pop-rock star, v ktorom sme sa ako diváci zabavili a nazbierali energiu na nasledujúci deň. Totižto dňa 19. 6. 2010 prebiehala samotná súťaž v rétorike.

Súťažilo sa v troch kategóriách. Ja som súťažil v prvej, do ktorej patrili žiaci 4. – 6. ročníkov. Vylosoval  som si príbeh Sen o lete, ktorý som sa snažil čo najlepšie zreprodukovať. I keď som porotou ocenený nebol, bola to pre mňa veľká skúsenosť do budúcnosti. S pani učiteľkou sme cestovali domov s bohatými zážitkami.  

Róbert Bernáth, V. A, ZŠ s MŠ Jelšava