PASOVANIE PRVÁKOV

medium_20161124_135411.jpg


 Štvrtok - 24. november bol pre prvákov výnimočným dňom. Piesňou „Školská brána otvorená“ vstúpili cez písmenkovú bránu do rozprávkovej krajiny. Privítali ich v nej tancujúce víly. Keď sa chceli pozrieť do krajiny rozprávok, museli najprv zobudiť spiacu princeznú.

POZVÁNKA

na 2. riadne zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jelšava v školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutoční dňa 07. 12. 2016 t. j. v stredu o 14.30 hod. v priestoroch knižnice základnej školy

ZBIERKA HODINA DEŤOM

Dňa 11. 11. 2016 sa na celom Slovensku uskutočnila celoročná zbierka Hodina deťom na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom. Táto dobrovoľná zbierka každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Tento rok sme sa do tejto zbierky zapojili aj my, žiaci a učitelia ŽŠ s MŠ Jelšava.

Halloweenské súťažné popoludnie

medium_20161027_143337.jpg


Naše súťažné popoludnie sa uskutočnilo pred jesennými prázdninami. Deťúrence prišli v maskách, vyobliekané ako na karneval. Vonku bolo sychravé počasie, preto sme sa stretli v pekne vyzdobenej telocvični našej školy.

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

medium_S1770015.JPG


Dňa 7. 11. 2016 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Súťažili v kategórii C.

HALLOWEEN V COBURGOVSKOM KAŠTIELI

medium__KIR7660.JPG


Tak ako po iné roky, aj tento rok učitelia a žiaci Základnej školy v Jelšave pripravili Halloween párty. Tento rok však bola táto udalosť netradičná, a to hlavne preto, že sa uskutočnila v kaštieli Coburgovcov v Jelšave.

Obhájili sme titul Zelená škola

Dňa 5.októbra 2016 sa v Bratislave v Kultúrnom dome Zrkadlový háj uskutočnila slávnostná certifikácia Zelených škôl. Medzinárodný certifikát boli za našu školu prevziať dlhoročné členky kolégia Zelenej školy - Vivien Géreczová a Simona Fabová z IX.A triedy.

Týždeň zdravej výživy

Dňa 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Celý týždeň od 17.10. - 21.10. sme preto venovali pozornosť zdravšiemu stravovaniu žiakov na 2. stupni.

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

medium_S1750007.JPG


Pri príležitosti 12. ročníka celoslovenského projektu „Medzinárodného dňa školských knižníc“ sme v našej škole dňa 24.októbra 2016 zorganizovali besedu, na ktorej sme  privítali a predstavili malému čitateľovi známu spisovateľku  rozprávok a povestí z nášho regiónu Gemer-Malohont Mgr. Evu Wilson z Jelšavy.

Záložka do knihy spája školy

medium_20161021_093248.jpg


 Žiaci ZŠ s MŠ Jelšava sa aj v tomto školskom roku zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: „ Čítam, čítaš, čítame.“