Chemická a fyzikálna show

Hókus – pókus, abraka – dabra…
Ale kdeže! Žiadne čarovanie ani kúzla, ale úžasné javy chémie a fyziky!
26.novembra 2019 boli naši žiaci, zábavnou formou – show, vtiahnutí do tohto tajomného sveta vedy. So zatajeným dychom sledovali, najmä mladší žiaci, množstvo zaujímavých pokusov s magnetom, so zmenou farby tekutiny, ako je možné, že voda v pohári sa po jeho prevrátení nevyleje a iné. Zážitkom pre nich bolo aktívne podieľanie sa na pokusoch, ako napríklad príprava magnetického slizu či tekutého piesku. Za asistencie vedátorov si žiaci vyrobili rôzne hmoty a malé darčeky, ktoré si odniesli domov. Najväčším zážitkom bol „ohňový výbuch“ balónov. Všetky praktické ukážky boli žiakom vhodne a zaujímavo vysvetlené. Všetci prítomní zistili tajomstvo pokusov a čo sa za nimi skrýva.
Veríme, že show prebudila v žiakoch nových driemajúcich vedcov a priaznivcov chémie a fyziky.

Mgr. Miriam Pániková

????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????

Dejepisno-poznávacia exkurzia v Revúcej

Dňa 13.11.2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka našej základnej školy zúčastnili dejepisno-poznávacej exkurzie v Revúcej. Navštívili sme múzeum Prvého slovenského gymnázia a firmu Herman. Múzeum Prvého slovenského gymnázia sídli v budove národnej kultúrnej pamiatky, ktorá slúžila potrebám gymnázia pôsobiaceho v Revúcej v rokoch 1862 až 1874. Gymnázium bolo najvýraznejšou slovenskou vzdelávacou inštitúciou v druhej polovici 19. storočia v dejinách Slovákov. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety, ktoré rozprávajú príbeh prvej slovenskej strednej školy. Atmosféru školy približuje i dobovo zariadená školská trieda, staré lavice, tabuľa, katedra, učebné pomôcky a rôzne rukopisy. Naši žiaci sa na chvíľu preniesli do roku 1862 a vyskúšali si i sedenie v laviciach našich predkov. Pani lektorka z múzea nám umožnila i vstup do podkrovia, kde bola pripravená výstava k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Po prehliadke múzea sa žiaci premiestnili do firmy Herman, ktorá sa zaoberá predajom náradia a nástrojov pre stavebné a strojárske firmy. Našim žiakom boli prezentované názorné ukážky práce s búracím kladivom a rôznym elektrickým náradím. Trénovali zručnosti a vyskúšali si rezanie, pílenie i zbíjanie. Svoju šikovnosť potvrdili pri výrobe rezných kotúčov. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijú vo svojom ďalšom štúdiu i v živote.

Mgr. Martina Hrivnáková, Mgr. Marian Nagypál

Recitačná súťaž v anglickom jazyku

Dňa 21. 11. 2019 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. 25 žiakov z druhého stupňa si vybrali poéziu alebo prózu a svoje príspevky predniesli porote zloženej z troch porotkýň. P. uč. Kolesárová a Michalová si prizvali dobrovoľníčku Apolline z YMCA centra, ktorá im pomohla spravodlivo rozhodnúť o umiestnení žiakov. Každoročne nás teší veľký záujem žiakov o súťaž a víťazov sme vybrali nasledovne:

V II. kategórii – poézia a próza:

1. Jakub Hrivnák V.A

2. Sabína Kolesárová VI.A a Natálie Ďorďová VIII.A

3. Laura Žigová VI.A a Martin Bartoš V.A

Najúspešnejší žiaci sa zúčastnia krajského semifinále v Banskej Bystrici. Všetkým víťazom, ale aj účastníkom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v jazykových súťažiach.

Mgr. Martina Kolesárová

Zbierka Hodina deťom

Vo štvrtok 14. novembra sa naša základná škola zapojila do každoročnej pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Jedná sa o celoročnú zbierku na podporu jedinečných projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Funguje už nepretržite 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Jeden deň v roku, kedy sa celé Slovensko v uliciach spája, aby pomohlo deťom.
Inak to nebolo ani v našom meste. Štyri dobrovoľnícke tímy zložené z našich deviatakov zbierali finančné príspevky na dobrú vec. Spoznať ste ich mohli podľa žltých pokladničiek, na ktorých bol zobrazený i maskot Hodiny deťom – Hugo. Ten sa usmieval aj zo žltých odznakov a nálepiek, ktoré získali všetci darcovia, ktorí prispeli hotovosťou do zbierky v uliciach.
Cestou do práce, za oddychom, či povinnosťami, tak mohol každý človek, ktorý takýto tím stretol, veľmi jednoducho prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky.
Za finančné príspevky v mene Hodiny deťom úprimne ďakujeme.

Mgr. Martina Hrivnáková

Floorball SK LIGA sa práve začína

Nová sezóna najväčšej floorballovej súťaže na základných školách odštartovala. Školy majú pred sebou cestu, na ktorej konci si môžu užiť fantastické finále v Tatralandii.
Tretí ročník floorball SK LIGA sa teší obľube medzi žiakmi aj učiteľmi. Práve teraz sa zapojené školy zoznamujú so svojimi súpermi v kvalifikačných skupinách. Cez tie sa môžu prebojovať na krajský turnaj a následne na celoslovenské finále a získať titul majstra. Štart všetkých škôl v súťaži je bezplatný, jedinou podmienkou je, že musia odohrať kvalifikačné kolá s tímom chlapcov aj tímom dievčat.
Kvalifikačné skupiny sa hrajú na školách od 4.11. v dvoch kolách.

Chlapci:
1. turnaj 6.11.2019 – GMK Revúca

1. ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 0:4
2. ZŠ I.B. Zocha Revúca – ZŠ s MŠ Jelšava 1:2 (gól P.
Leštál, M. Kolesár)
3. ZŠ J.A. Komenského Revúca – ZŠ s MŠ Jelšava 3:0

2. turnaj 15.11.2019 – GMK Revúca

1. ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 0:4
2. ZŠ I.B. Zocha Revúca – ZŠ s MŠ Jelšava 1:2 (gól M.
Kolesár 2)
3. ZŠ J.A. Komenského Revúca – ZŠ s MŠ Jelšava 2:1
(gól M. Fabo)

Zostava, ktorá reprezentovala školu:

1. Ján Boldiš
2. Nikolas Baláž
3. Martin Fabo
4. Martin Kolesár
5. Patrik Leštál
6. Peter Grendel
7. Ondrej Benko
8. Daniel Jozef Poperník
9. Frank Daniel Buchaľ
10. Lukas Lojkovics
11. Simon Sedlák

Dievčatá:
1. turnaj 6.11.2019 – GMK Revúca

1. ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 0:4
2. ZŠ I.B. Zocha Revúca – ZŠ s MŠ Jelšava 2:0
3. ZŠ J.A. Komenského Revúca – ZŠ s MŠ Jelšava 9:0

2. turnaj 15.11.2019 – GMK Revúca

1. ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 1:3 (gól S.
Kolesárová)
2. ZŠ I.B. Zocha Revúca – ZŠ s MŠ Jelšava 0:1 (gól
D. Požgová)
3. ZŠ J.A. Komenského Revúca – ZŠ s MŠ Jelšava
2:1 (gól S. Kolesárová)

Zostava, ktorá reprezentovala školu :

1. Dominika Gergelyová
2. Sofia Chlebušová
3. Natálie Ďorďová
4. Tamara Berenteová
5. Ivana Balogová
6. Diana Požgová
7. Sandra Szabóová
8. Sabína Kolesárová
9. Marcela Rohárová
10. Letícia Ďuráková

Družstvo chlapcov skončilo celkovo na treťom mieste s dvoma výhrami, družstvo dievčat sa umiestnilo s jednou výhrou na celkovom štvrtom mieste iba o horšie skóre ako družstvo na treťom mieste. Dievčatám a chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Marek MERIAČ

Prírodovedno – divadelná exkurzia v Košiciach

Ráno 15.11.2019 bol pred našou školou čulý ruch. To sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka chystali na prírodovedno-divadelnú exkurziu do Košíc. Nedočkaví a plní optimizmu nastúpili do autobusu a vyrazili na cestu.
Ako prvé navštívili divadelné predstavenie Čert a Káča. Šikovní bábkoherci prostredníctvom bábok – marionet – zoznámili deti s hádavou a papuľnatou Káčou, ktorá by sa iba zabávala a najradšej zo všetkého stále tancovala, prefíkanými čertmi, ale aj so šikovným a pracovitým valachom Miškom a jeho ovečkami. Deti upútala nielen divadelná hra, ale aj samotné plošné bábky.
Po divadelnom predstavení sme sa vybrali na prehliadku historického centra Košíc. Spočiatku nám počasie neprialo, a tak sme si dominantu námestia – Dóm sv. Alžbety a Urbanovu vežu, prezerali spod dáždnikov a pršiplášťov. Počas krátkej zastávky v cukrárni Aida, kde sme sa posilnili sladkou dobrotou, sa však počasie umúdrilo a my sme mohli pokračovať v prehliadke. Očarila nás nielen budova divadla, ale aj kovová zvonkohra. Na pamiatku sme si zakúpili rôzne suveníry z tohto, ako sme sa na hodinách vlastivedy dozvedeli, druhého najväčšieho mesta na Slovensku.
Ako posledné sme navštívili planetárium, ktoré sídli v CVČ Domino. Štvrtáci si zopakovali vedomosti získané na hodinách prírodovedy a nielen oni, ale aj ich mladší spolužiaci sa dozvedeli, čo sa stalo s planétou Pluto, čo je to skleníkový efekt, ale aj to, ako rozpoznať na oblohe najznámejšie súhvezdia a ako v pozorovaní súhvezdí pokračovať aj po odchode z planetária.
Cestu späť sme si spríjemnili spevom a už teraz sa tešíme na ďalšie nové zážitky.
Mgr. Beáta Vojteková

????????????????

????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????

Halloween 2019

Koncom októbra sa na našej škole uskutočnilo Halloweenske súťažné popoludnie, ktorého sa zúčastnili rôzne malé strašidielka. Bolo ich neúrekom, preto ich pani učiteľky „striguľky“ rozdelili do šiestich družstiev. Každé družstvo si v prvej súťažnej disciplíne zistilo svoj názov, tentokrát to boli mená Disney príšerok. Svoju kreativitu si vyskúšali poskladaním nových príšerok z farebného papiera. O najpresnejšiu mušku súťažili kŕmením ducha loptičkami. Obratnosť ukázali prenášaním obrích očí na lyžičke a tekvičky kŕmili dlhánskymi špagetami. O najrýchlejšieho skokana súťažili v skokoch vo vreci a svoju odvahu ukázali lovením rôznych chrobáčikov. Pred každou úlohou prechádzali strašidielka rôznymi prekážkami. Čakali ich veľké stopy Yetiho, preliezali cez ústa zlostnej strigy, na pltiach sa plavili cez žeravú rieku a prechádzali cez úzky, nebezpečný most.
Všetky družstvá boli v súťažiach úspešné. Malé strašidielka boli veľmi šikovné, rýchle a nebojácne, a preto každé dostalo sladkú odmenu. Na záver súťažného popoludnia sme si všetci spoločne zatancovali.
Mgr. Emília Simanová

vychovávateľka ŠKD

Mini liga vo florbale mladších žiakov

Centrum voľného času na Kollárovej ulici v Revúcej v spolupráci s Gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej usporiadalo 1. turnaj vo florbale mladších žiakov a žiačok ZŠ. Jednalo sa o prvý zo štyroch plánovaných turnajov. 8. novembra 2019 sa v telocvični GMK Revúca zišlo 6 družstiev a v nich spolu 60 hráčov ročník narodenia 2007 a mladší. Odohralo sa spolu 15 zápasov, hral každý s každým, zápas trval 2 x 6 minút.

Výsledky ZŠ s MŠ Jelšava:
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ I. B. Zocha Revúca 0:4 (0:1)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ Hviezdoslavova 1 Revúca 1:4 (1:2)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ J. A. Komenského Revúca 1:3 (0:1)
ZŠ s MŠ Jelšava – GMK Revúca 0:2 (0:2)
ZŠ s MŠ Jelšava – ZŠ Sirk 0:6 (0:2)
Školu reprezentovali hráči a hráčky:
Nellis-Daniela Buchaľová
Chiara Donová
Sabína Kolesárová
Veronika Laliková
Marcela Rohárová
Marko Baláž
Filip Bábeľ
Jakub Palic
Jakub Hrivnák
Erik Leštál

Víťazom prvého turnaja sa stalo družstvo ZŠ Hviezdoslavova Revúca.

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy v našej škole sme si tradične pripomínali od pondelka 14. októbra do piatka 18.10.2019. Žiaci druhého stupňa v rámci hodín techniky a rozvíjania pracovných zručností trávili vyučovacie hodiny v priestoroch školskej záhrady a jabloňového sadu, kde zbierali jablká a následne ich spracovávali. Deti na krúžku Varíme, pečieme zase napiekli chutné jablkové záviny, piataci popadané jablká premenili na jablkovú výživu. Starší žiaci zase ponúkali jabĺčka spolužiakom počas desiatových prestávok. Šiestaci a siedmaci si vytvárali vlastné pyramídy výživy a pekné výtvarné dielka, z ktorých sme spravili nástenku vo vestibule školy.
Členovia školského parlamentu si pripravili súťaž pre všetky triedy druhého stupňa. Žiaci 9.A triedy, Letícia Ďuráková, Daniel Poperník, Svetlana Javorčíková, Diana Požgová, Simon Sedlák, vytvorili Hliadku zdravia. Táto hliadka celý týždeň denne známkovala poriadok a čistotu v jednotlivých triedach a počítala hygienické vrecúška. Prvé tri triedy s najlepšou výslednou známkou boli : na jednotku dopadla trieda 6.S, druhá bola 5.A so známkou 1,2 a tesne za nimi skončila 6.A s výslednou známkou 1,25. Ani ďalšie triedy nedopadli zle, avšak výslednú známku im ovplyvnil práve nižší počet hygienických vrecúšok. Výhercom blahoželáme.

Mgr. Stanislava Skruteková

Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 28. októbra 2019 naša škola zorganizovala podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. Výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Žiaci sa mohli zapojiť do programu, ktorý bol venovaný nášmu spisovateľovi J. G. Tajovskému. Súčasťou programu bola prezentácia o autorovi, ktorú pripravili žiačky 9. ročníka. Dozvedeli sa o literárnej tvorbe autora, s ktorou sa stretávajú aj na hodinách literatúry. Mohli si vypočuť ukážku z poviedky Prvé hodinky a naši najmenší žiaci sa zabavili pri skladaní puzzle s portrétom autora. Zábavnou formou sa prítomní oboznámili s divadelnou tvorbou, ktorá sa stala súčasťou repertoáru všetkých známych divadiel a je súčasťou ochotníckych divadelných súborov. Prednáška bola zameraná aj na tému dedinského človeka, ktorý sa stal vďačným objektom autorovej tvorby. Žiakom sa prednáška páčila a mohli získať aj mnoho nových informácií o autorovi, ktoré využijú na vyučovaní.

Mgr. Király, Mgr. Vrancová