KONEČNE TEPLÉ DNI!

medium_64427919_473525526716950_3985315491286614016_n.jpg


Horúce júnové počasie nám predsa len nakoniec umožnilo zriadiť v našej škole Vodný bar, vďaka ktorému zabezpečujeme našim žiakom zdravý pitný režim. Členovia Kolégia Zelenej školy v ňom každý deň počas veľkej prestávky ponúkajú svojim spolužiakom citrónovú vodu s bylinkami.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ A VZÁCNA NÁVŠTEVA

medium_IMG_20190527_094925.jpg


V pondelok 27.05.2019 žiaci 1. stupňa oslávili Medzinárodný deň detí. Počas prvých dvoch hodín si pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity, ktorými sa zabávali, ale aj niečo nové naučili.


            Po aktivitách sa žiaci presunuli do telocvične v E – pavilóne, kde zavítala dlho očakávaná návšteva. Miesta v telocvični boli obsadené a zvedavé očká žiakov sa doširoka roztvorili s príchodom majstra sveta v chôdzi i olympijského víťaza Mateja Tótha.

MILIONÁRI Z NAŠEJ ŠKOLY

medium_20190527_085239.jpg


Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v našej škole konala vedomostná súťaž Milionár. Zúčastnili sa jej žiaci druhého stupňa.  Súťažiaci boli rozdelení do šiestich družstiev. V každom družstve bolo päť súťažiacich – z každého ročníka jeden zástupca. Pasovali sa s pätnástimi otázkami z oblasti geografie Slovenska. Počas prestávok obecenstvo aj súťažiacich zabávali vystúpenia žiakov VIII.A a IX.A triedy, ktorí si pripravili ukážky zo spoločenských tancov. Taktiež sa predviedli žiačky z V.A triedy, ktoré si pripravili moderný tanec. Keďže naši žiaci sú veľmi inteligentní a sčítaní, moderátorka súťaže, pani zástupkyňa Houšková,  musela použiť aj rozstrelové  otázky.  Po ťažkom boji členovia poroty v zložení pani učiteľka Michalová, pani učiteľka Hrivnáková a pani učiteľka Horváthová vyhlásili za víťazov členov modrého tímu v zložení Adrian Pollák, Katarína Remperová, Filip Samko, Nikolas Baláž, Adam Fabo. Každé súťažné družstvo získalo hodnotné ceny.

VÝMENNÝ POBYT V TÓTKOMLÓŠI

medium_IMG_20190510_132929.jpg


 Druhý májový týždeň vycestovalo 16 žiakov s p.uč. Simanovou a Kolesárovou do Slovenského Komlóša v Maďarsku. Slovenský Komlós je partnerským mestom mesta Jelšava a naším cieľom bolo, aby sme spoluprácu rozvinuli aj na úrovni základných škôl.

DEŇ ZEME AKO MÁ BYŤ

medium_DSC01105.JPG


Každý rok si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa na našej škole konali rôzne aktivity dňa 26. apríla. Pri ich tvorbe sme vychádzali z akčného plánu Zelenej školy a súviseli s témou Potraviny. Možno sa niekto opýta, čo majú potraviny spoločné so znečisťovaním alebo ochranou životného prostredia? Ako ovplyvňujú životné prostredie potraviny, ktoré jeme alebo nakupujeme? Musíme si uvedomiť, že skôr, ako sa potraviny dostanú do našich domovov, je potrebné ich vyprodukovať, spracovať, zabaliť, previezť a dopraviť na rôzne miesta, do rozličných obchodov. Na každý krok sú potrebné zdroje, pričom vzniká viac odpadu a znečistenia. A tak čím častejšie budeme v obchodoch siahať po slovenských výrobkoch, tým viac budeme šetriť životné prostredie.

DEJEPISNÁ SÚŤAŽ – MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY

medium_20190417_104126-1.jpg


Dňa 17.04.2019 sa žiaci našej základnej školy zúčastnili dejepisnej súťaže s názvom Medzníky 2. svetovej vojny. Súťaž zorganizovalo Centrum voľného času v Revúcej v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Našu školu reprezentovalo družstvo deviatakov v zložení – Klaudia Enická, Radoslav Gono a Richard Remper. 

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE

medium_20190326_123952.jpg


Naši žiaci si aj tento školský rok mohli zmerať svoje vedomosti z biológie s ostatnými spolužiakmi z okresu v dvoch kategóriách biologickej olympiády. V kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka sa najlepšie darilo Simonovi Sedlákovi z VIII.A triedy. Obsadil v okresnom kole 3. miesto.

VÍŤAZKY OKRESU VO VYBÍJANEJ

medium_01.jpg


Žiačky 5. – 7. ročníka ZŠ s MŠ Jelšava si vybojovali titul majsterky okresu vo vybíjanej. Svoje sily si zmerali so školami – ZŠ I.B. Zocha Revúca a ZŠ Komenského Revúca. Hralo sa systémom každý s každým. Za najlepšiu hráčku turnaja v okrese bola vyhlásená naša žiačka 7.ročníka Anna Mária Rybárová. Naše dievčatá všetky zápasy vyhrali a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo v Brezne, kde sa stretli so žiačkami zo ZŠ K. Rapoša Brezno. Tento zápas sa našim dievčatám nepodarilo vyhrať a do krajského kola postúpila ZŠ z Brezna. Dievčatá hrali výborne vo všetkých zápasoch a patrí im poďakovanie. Prajeme im ďalšie športové úspechy.


                                                                                                                                              Mgr. Daniela Schmidtová


ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁČIKOV V ZŠ S MŠ JELŠAVA

medium_S2660029.JPG


Dňa 10.04.2019 sa uskutočnil v priestoroch našej školy  zápis budúcich prvákov na školský rok 2019/2020.V tento slávnostný deň prišli budúci prváčikovia v sprievode rodičov, či starých rodičov.  Niektorí zvedaví, niektorí hanbliví, niektorí ustrašení z toho, čo ich čaká. Veď zápis do prvého ročníka  je pre nich významným dňom v ich živote. Čoskoro sa im totiž začne obdobie, v ktorom preniknú do tajov čítania, písania, počítania a plnenia si školských povinností.  Je veľmi dôležité, aby prvé stretnutie so školou zanechalo u detí pozitívne pocity, pretože už tu sa u nich formuje  prvý vzťah  ku škole.

PREDŠKOLÁCI V ŠKOLE

medium_IMG_20190405_094639.jpg


     V piatok 5.4.2019 ku štvrtákom na tretej vyučovacej hodine zavítali predškoláci z materskej škôlky. Žiaci IV.A aj IV.B triedy sa na ich príchod veľmi tešili a pripravili si vyučovaciu hodinu tak, aby sa našim budúcim školákom predstavili a aby sa im hneď na prvý pohľad v škole zapáčilo.