ŠALIANSKY MAŤKO - 2. STUPEŇ

Matko.jpg


Dňa 15.12.2016 sa konalo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Táto súťaž sa považuje za jednu z najkrajších literárnych súťaží, pretože žiaci súťažia v prednese slovenskej povesti, ktorá patrí k pokladom ľudovej slovesnosti.

VIANOČNÝ VEČIEROK

medium_DSC02767.JPG


Žiaci a žiačky z krúžku Podnikanie v cestom ruchu si aj v tomto uponáhľanom predvianočnom čase našli čas a zorganizovali večierok. Pozvali si svojich spolužiakov a dobrovoľníkov z YMCA centra Hannu, Mariu, Valentína a Raula z Nemecka, Španielska a Portugalska a zašportovali si na bowlingu.

DETI DEŤOM 2016 - VIANOČNÉ POZDRAVY

medium_fotka 1.jpg


Do súťaže o najkrajšie vianočné pozdravy z recyklovaného papiera, ktorú každoročne vyhlasuje nezávislá environmentálna organizácia Strom života sa tento rok prvýkrát zapojili aj žiaci našej základnej školy - klub Stromu života Jelšava. Hlavným motívom organizácie je spolupráca a spolupatričnosť nás všetkých.

ŠALIANSKY MAŤKO - 1. STUPEŇ

medium_S1810038.JPG


Dňa 13. decembra 2016 si žiaci druhého a tretieho ročníka ZŠ s MŠ Jelšava zmerali sily v prednese slovenských povestí v súťaži nazývanej Šaliansky Maťko Jozefa Cífera Hronského.

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE V MÚZEU

medium_dielne2.jpg


Podujatie  zorganizovala aj tento rok Základná škola s materskou školou Jelšava v spolupráci s Mestským múzeom v Jelšave. Tvorivé dielne sa uskutočnili dňa 13.12. 2016 v priestoroch múzea od 8:30 do 12:00 hod.

VIANOČNÁ BESIEDKA V II.B TRIEDE

medium_S1830031.JPG


Všetci sa už tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka, ktoré berieme ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V tom dlhom rade dní celého roka je to jediný čas, kedy my, ľudia, máme k sebe bližšie. Otvárame svoje srdcia viac ako inokedy.

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav.jpg

ŠKOLSKÉ KOLO RECITAČNEJ SÚŤAŽE V ANGLICKOM JAZYKU

medium_20161212_132828.jpg


 Dňa 6.12.2016 sa po tretíkrát na našej škole konala recitačná súťaž v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. Žiaci prvého a druhého stupňa si vybrali poéziu alebo prózu a svoje príspevky predniesli porote, do ktorej si p. uč. Michalová a Kolesárová prizvali dobrovoľníčky z YMCA centra Hannah Kohler a Roxanu Gavrilut, ktoré nám pomohli spravodlivo rozhodnúť o umiestnení žiakov.

PASOVANIE PRVÁKOV

medium_20161124_135411.jpg


 Štvrtok - 24. november bol pre prvákov výnimočným dňom. Piesňou „Školská brána otvorená“ vstúpili cez písmenkovú bránu do rozprávkovej krajiny. Privítali ich v nej tancujúce víly. Keď sa chceli pozrieť do krajiny rozprávok, museli najprv zobudiť spiacu princeznú.

POZVÁNKA

na 2. riadne zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jelšava v školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutoční dňa 07. 12. 2016 t. j. v stredu o 14.30 hod. v priestoroch knižnice základnej školy